ทำไมคนกตัญญู มักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเหลือ

ทำไมคนกตัญญู มักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเหลือ

ก่อนจะอธิบายว่าเป็นเพราะอะไร ลองคิดดูซิครับว่าใครรักเรามากที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นอ ย่ างไรใครที่คอยเป็นห่วงเรามากที่สุด นี่คือความรักที่แท้จริงยั่งยืน

สุดจะเปรียบได้เมื่อบุตรผู้กตัญญูได้ดูแลเลี้ยงดูปรนิบัติ ฯลฯด้วยใจบริสุทธิ์แล้วใยเล่าจะไม่ได้พรอันประเสริฐ์จากพ่อแม่ที่เราได้ปรนนิบัติซึ่งพรนั้นจะส่งออก

มาจากจิตและใจที่บริสุทธิ์ หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ พลังแห่งบุญก็เลยหลายเท่าทวีคูณ ได้เห็นทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วย ผมก็ได้ดีมีวันนี้ก็เพราะการปรนิบัตรแม่นี่แหละ

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีและเทวดาครับเรื่องร้ า ยๆจะกลายเป็นดี เวลาอยู่ในภาวะขับขันแต่จะมีเรื่องบังเอิญทำให้คลาดแคล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็น

ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริง แต่ขอให้ทำด้วยใจนะ พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบว่าบิดามารดาเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของบุตรเพราะฉะนั้นการได้เดูแลพระ

อรหันต์ก็บุญมหาศาลอยู่แล้ว แต่ระวังถ้าทำตรงกันข้ามก็คืออกตัญญูผลก ร ร มก็จะหนักมากเช่นกัน จิຕของพ่อแม่ที่มีต่อลูก เหมือนจิตพระอรหันต์นั้นแหละ

เมຕຕา กรุณา มุทิตา อุเบกเขาแบบไร้เงื่อนไข ทำบุญกับพ่อแม่จึงเหมือนทำบุญกับพระอรหันต์ มีแต่เจริญรุ่งเรือง ตัวอ ย่ างพี่เรา ให้เงินแม่ทุกเดือน พาแม่

ไปไหว้พระ ถวายสังฆทานสวดมนนต์ ทานอาหาร ซื้อของใช้พื้นฐานให้เวลาแม่ป ว ดตัว ก็นวดให้ทุกคืนไม่พอปีชีວิຕมีแต่สิ่งดีๆ ได้แฟนมีฐานะ ถูกหวย เปลี่ยนงานก็ได้งานกับบริษัทใหญ่โบนัสเพียบ เพื่อนฝูงเจ้านายก็เอ็นดู คอยช่วยเหลือทุกอ ย่ าง