ถ้าจะโ สด จงเป็นคนโ สดที่มีบุญ

ถ้าจะโ สด จงเป็นคนโ สดที่มีบุญ

คนโสด ที่ปรารถนาการพ้นทุ ก ข์หลุดพ้นการเวียนว่ายต า ยเก ิด ความโสดนี้ น่าจะมาจากผลก ร ร มดี อันเป็นบุญเดิมของเค้า

ส่วนคนโสด ที่ไม่ได้สนใจเรื่องศีล สมาธิ ภาวนาความโสดนี้ น่าจะมาจากก ร ร มไม่ดีที่แสดงผลต่อเบ้าหน้า ฐานะ ผิวพรรณ อุปนิสัยต่างๆจึงทำให้โสด

คนโสด หลายคน ก็ไม่อ ย ๅกเป็นโสดบางคนถึงกับพูดว่าฉันยอมเปลี่ยนแปลงทุกอ ย่ างเพื่อให้เข้ากับคนที่ฉันรักได้

บางคนก็บอกว่า ฉันดูแลตัวเองได้ ดูแลครอบครัวได้มีรายได้พอเลี้ยงตนเอง เลี้ยงลูกตามลำพังได้ ขอเพียงรักฉันก็พอ ฉันไม่ขออะไรอีก

บางคน คิดว่า ปัญหาอยู่ที่ โอกาสพบคนน้อยไม่ว่าจะเพราะที่อยู่ ที่ทำงาน ที่เรียน หรือ ที่ดำเนินชีวิต ไม่มีโอกาพบคนมาก ๆ

บางคน คิดว่า เป็นก ร ร มเก่า พรหมไม่ลิขิตหรือ เก ิด จากสิ่งนอกเหนือการควบคุม แต่จริง ๆ แล้ว เรามีโอกาสพบรัก และแต่งงานมีชีวิต คู่ตลอดทุกช่วงอายุ

ของเรา ตั้งแต่วัยเ ด็ ก จนถึง ไม่กี่วันก่อนต า ยด้วยความชรา ขึ้นกับว่า เราจริงจังกับความต้องการชีวิต คู่หรือเปล่า

สมัยก่อน เป็นสิ่งน่าอาย ถ้าบอกว่าผู้หญิงต้องการชีวิต คู่ ต้องการสามีแต่ที่จริงแล้ว เป็นความต้องการปรกติของคน ที่จะต้องการความรัก ต้องการคนรัก

ถ้าจะจำกัดให้แคบ ๆ ว่า มีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือมีอะไรที่คนมีคู่กับคนไม่มีคู่ต่า่งกัน สิ่งนั้นคือ ทัศนคติคนที่ก ล ัวส า รพัด ก ล ัวคนหลอก ก ล ัวผิ ดหวัง ก ล ัวไม่ได้ดังใจ ก ล ัวขายหน้า มักจะก ล ัวทุกอ ย่ าง ยกเว้น ก ล ัวอยู่คนเดียว

ในสหรัฐอเมริกา คนก ล ัวมๅก ไม่ใช่ก ล ัวอยู่คนเดียว แต่ก ล ัวต า ยคนเดียวจนเป็นคำด่าว่า “คนอ ย่ างเธอ ต้องต า ยคนเดียวอ ย่ างเปล่าเปลี่ยว”

พอคนอายุมากขึ้น ความสามารถในการพึ่งตนเอง ก็ลดลงด้วยเพราะร่างกายไม่เเข็งเเร ง ฟื้นตัวช้า และเ จ็ บซ้ำบ่อย ป่ ว ยซ้ำบ่อยหากเราเป็นคนหนึ่งที่คิดว่า ฉันมีพี่น้อง มีลูกหลานมีเงิน มีสมบัติ มีคนใกล้ชิด มีคนดูแล

เรากำลังคิดในทางที่ไม่ถูกต้องถ้ามีใครสักคนที่จะดูแลเรายามแก่ ป้อนน้ำ ป้อนอาหารเรา อาบน้ำ สระผม แปรงฟ ันให้เราพาเราไม่สูดอากาศ ต1กเเดด รับไอ

อุ่น ในยามที่เราเ จ็ บป่ ว ย พิการ หรือเป็นอัมพาต ไม่ใช่เพียง 1-2 ปีแรก แต่เป็น 10 ปี หรือ 20-30 ปีคนนั้นคือ สามี หรือ ภรรยา ที่ร่วมทุ ก ข์ ร่วมสุขกันมา

ไม่ใช่พี่น้อง ลูก ๆ หรือ หลาน ๆคนเหล่านี้จะทนทำได้ไม่นาน ทัศนคติว่า ฉันเก่ง ฉันอยู่ได้ ฉันไม่ง้อใคร ฉันเป็นคนเลือก ฉันไม่ใช่ตัวเลือกทุกอ ย่ างที่ สอนให้เราแกร่ง เราไม่ต้องพึ่งพาใครนี่แหละ ที่ทำให้เราเป็นโสด

ที่กาญจนบุรี จุดที่แควน้อยและแควใหญ่มาบรรจบกันเราจะเห็นชัดเจนว่า น้ำจากสองแควมีสองสี ต่างมีสีของตนเอง แต่เมื่อมาบรรจบกันมันจะหลอมรวมกันเป็นแม่น้ำสายเดียว มีสีเดียว เราแต่ละคน เติบโตมา ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 20 ปีบ้าง 30 ปีบ้างการจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นที่ เติบโตมา

ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 20 ปีบ้าง 30 ปีเช่นกัน ย่อมไม่ง่ายถ้าเรายืนยันว่า ฉันต้องเป็นอ ย่ างนี้ เธอต้องปรับเข้าหาฉันหรือฉันแก่เกินกว่าจะปรับตัวแล้วเราก็เหมือนถูกลิขิตมาให้ต า ยคนเดียว