นอนฟังธรรมมะ จนหลับ ก็เก ิດอานิสงส์ใหญ่ได้

นอนฟังธรรมมะ จนหลับ ก็เก ิດอานิสงส์ใหญ่ได้

ผู้ถาม “ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนั้นนอนฟัง อ ย่ างนี้จะเก ิດໂ ท ษหรือเปล่าครับ .?”

หลวงพ่อ “เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหน”

ผู้ถาม . หลวงพ่อ “ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ .” ผู้ถาม (หัวเราะ) “อ้อ .จริงแฮะ คือตัวอยู่ด้วยครับ”

หลวงพ่อ “เก ิດแน่ มีໂ ท ษมหันต์เลย ถ้าฟังเรื่อยๆ ไปจนกระทั่งต า ยจะไม่รู้จักน ร กเป็นยังไง เลยกลายเป็นคนโง ่ง่าเต่าตุ่นน รกเป ร ต อ สุ รกายสั ต ว์เดรั จฉาน จะไม่รู้จักเลย ขๅດความฉลาดในเรื่องนี้”

ผู้ถาม “ถ้าไม่โง่ลงข้างล่างก็ยอมครับ”

หลวงพ่อ “เอาเรอะ? .ชอบโง่เรอะ ใช้ได้ๆ คือว่าฟังเ สี ยงฉัน แต่อ ย่ าลืมว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า นั่ง นอน ยืน เดิน เขาไม่ได้ห้าม นอนฟังปล่อยให้

หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไป เทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราว นั่นแหละจิตเป็นฌาน ถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับไม่ได้ ถ้าเก ิດความเพลิดเพลิน จิตจะสบายเรื่อยไป พอถึงฌานปั๊บตัดหลับเลย อันนี้มีประโยชน์ใหญ่”

ผู้ถาม “แล้วบังเอิญตอนนั้นต้องเข้าห้องส้วม เลยไปฟังต่อในส้วม ตอนนี้จะบ า ปไหมครับ”

หลวงพ่อ “อาจารย์เอาอะไรฟัง .เอาหูฟังหรือเอาทวารฟัง .?” ผู้ถาม “เอาหูครับ” หลวงพ่อ “เอาหูฟังไม่เป็นไร”

ผู้ถาม “แหม .ถ้าคนช่างคิดก็คิดจริงๆ นะ เวลาปล่อยอึก็ก ล ัวกลิ่นจะเหม็นออกมารบกวน”

หลวงพ่อ “ไม่เป็นไร” ผู้ถาม “หลวงพ่ออโหสิเลยนะ”