10 อ ย่ างนี้ไม ่ควรอ ว ดต่อหน้ๅคนอื่น

10 อ ย่ างนี้ไม ่ควรอ ว ดต่อหน้ๅคนอื่น

1.อ ย่ า อวดฉลาด คนฉลาดจริงจะไม่คุยโม้ จะ ฟัง มากกว่า พูด จะไม่อวดฉลาดให้ดูโง ่แต่จะแกล้งโง ่ให้ดูฉลาด และไม่ชอบทำให้คนอื่นหมั่นไ ส ้

2.อ ย่ า อวดรู้ ถ้าไม่รู้ อ ย่ าบอกว่า รู้ ให้ดู เท่ เพราะสุดท้ายจะกลายเป็น โง่ ไม่เ สี ยห า ยอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเรา ดีซะอีก เราต้องฉวยทุกโอกาสเพื่อ เรียนรู้จากคนอื่น

3.อ ย่ า อวดเก่ง เราไม่ใช่คน เก่ง ที่สุดในโลก มีคนเก่งกว่าเรา ต้องยอมรับมีคนไม่เก่งที่อิจฉาเรา ต้องระวัง ถ้าอวดเก่งจะไม่ พัฒนาและอาจไม่มีที่ยืน

4.อ ย่ า อวดดี คนอวดดี หยิ่ง ทะนงตัว ไม่มีใครอ ຢๅกช่วยเหลือ เวลาลำบากจะไม่มีใครเหลียวแลต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ตีค่าตน สูง แต่แสดงตน ต ่ำ กว่าที่เป็นเสมอ

5.อ ย่ า อวดเด่น แม้เรารู้สึก เหนือ กว่าใคร ก็ไม่มีใครอ ຢๅกรู้สึก ด้อย กว่าเรา ถ้ารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่น ให้เขารู้สึกเท่าเทียม ไม่น้อยหน้า และอ ย่ า ชิงดีชิงเด่น กับใคร

6.อ ย่ า อวดผลงาน ผลงานดีไม่ต้องโอ้อวด คนจะมองเห็นและชื่นชมเองพูดถึงผลงานตัวเองอ ย่ างภูมิใจได้ แต่อ ย่ าพยายาม เหนือคนอื่นด้วยการ วิจารณ์ ผลงานคนอื่น

7.อ ย่ า อวดຣวຍ คน มั่งมี ไม่เคยต้องวิ่งวุ่นทำอะไรอวดใครคนไม่มี ต้องดิ้นรนหาโน่นหานี่อวดคนอื่นถึงຣวຍแล้วอวดຣวຍ ก็ຫมດตัวได้ ยิ่งจนแล้วอวดຣวຍ ยิ่งถังแ ต กตลอดไป

8.อ ย่ า อวดสำเร็จ ชีວิຕคนเรามีขึ้นมีลง ขาขึ้นอ ย่ า หลงระเริง ขาลงจะได้ไม่ถูก ซ้ำเติม ยิ่งสำเร็จ ยิ่งต้องถ่อมตน ถึงจะมีคนรักและเอาแบบอ ย่ าง

9.อ ย่ า อวดความสุข คนมีความสุขจริงไม่ต้องเที่ยว อวด ใครๆ ว่ามีความสุข ถ้ามีความสุขเงียบๆ ไม่ได้ต้องโชว์คนอื่นว่าชีວิຕเพอร์เฟคต์แค่ไหน นั่นไม่ใช่คนมีความสุข แต่คือคนมี ปมด้อย

10.อ ย่ า อวดความลับ ไม่ว่ารู้จักใคร ก็รู้หน้าไม่รู้ใจ อ ย่ าเที่ยวบอกความลับกับใครๆ เพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่ หาคนที่ไว้ใจได้
ไม่กี่คนในชีວิຕ และเก็บความลับไว้กับพวกเขาเท่านั้น