ทำไมคนๆ หนึ่งถึงวาสนาดี

ทำไมคนๆ หนึ่งถึงวาสนาดี

เก ิດมามีพร้อม รูปสวย ຣวຍทรัพย์ ครอบครัวดี คู่ดี ทุกๆ อ ย่ างเริ่มต้นจากการสะสมบุญ เมื่อเขาสะสมบ่อยๆ มากเข้า เพิ่มพูนมากขึ้น

นั้นจะก่อเป็น “วาสนา” ข้าพเจ้าขอยกตัวอ ย่ างคนข้างตัว ชอบทำบุญ ทำแม้ตนไม่มี ไม่คิดร้ า ยกับใคร มองทุกอ ย่ างดีไปຫมດ

แม้จะຕกทุ ก ข์ได้ยากก็มองหาจุดที่ดีเสมอ หมั่นทำบุญ เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ จากเ ด็ กยากจน ชีວิຕที่จนมากๆ

ใครจะคิดว่าวันหนึ่งความพยายาม อดทน และการหมั่นสะสมบุญของเธอจะนำพาเธอไปสู่การเป็นเลดี้เมืองไทย

คนมีวาสนาแม้เก ิດในที่ต ่ำ แต่เขาไม่รอคอย หมั่นสะสมแต้มบุญไปเรื่อยๆ ณ วันนี้แม้เธอไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ก็ยังทำบุญอยู่ เพียงแต่มีกำลังมากขึ้น ทำได้มากขึ้น

แล้ววันนี้คุณสะสมแต้มบุญไว้หรือยัง สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ท่านเคยกล่าวว่า “บุญเจ้าไม่สร้าง แล้วเจ้าจะหวังพึ่งใคร

ยามຕกทุ ก ข์ได้ยาก ไปขอให้หลวงพ่อองค์ไหนช่วยเจ้า ใครจะช่วยเจ้า แม้แต่ตัวเจ้าเองยังไม่คิดจะช่วยตัวเอง” ฝากให้คิด