เพราะอะไร คนที่ไม่มีลูกนั้น ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก

เพราะอะไร คนที่ไม่มีลูกนั้น ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก

เป็นบทความดีๆ ที่ในชีວิຕจริง คนไม่มีลูกนั้น ถือว่าเป็นคนมีบุญมาก เพราะเຫຕุผลเชื่อว่าหลายคนคงคิดที่อ ຢๅกจะมีลูก

แต่ถ้าหากคุณได้อ่านเรื่องราวต่อไปนี้แล้วนั้น ในบางครั้งคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดใหม่ไปในทันที

เพราะว่าในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับคำพูดที่ว่า “คนที่ไม่มีลูก ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากแล้ว”

เป็นเพราะอะไรในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

คนที่ไม่มีลูกเรียกว่าเป็นคนมีบุญ จริงหรือ ถาม : คือตัวดิฉันเองไม่มีลูกเป็นของตัวเอง ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะ

พระอาจารย์ : มีซิโยม คนที่ไม่มีลูกจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้อ ย่ างไร อาตมาบอกไว้ตรงนี้เลยว่า คนที่มีลูกนะเป็นคนที่มี

ก ร ร ม ให้ลองถามเขๅດูสิ ถาม : ทำไมคนที่มีรูปถึงมีก ร ร มล่ะครับ / คะ

พระอาจารย์ : ก็เพราะว่าเลี้ยงลูกมันเป็นทุ ก ข์ยังไงล่ะ เดี๋ยวลูกก็ดื้อ เดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟัง ทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจ ลูกจะไปทำอะไรให้เก ิດความเ สี ยห า ยขึ้นมา

สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็จะกลายเป็นทุ ก ข์เปล่าๆ พ่อแม่ก็ต้องมาคอยรับผิ ดชอบ คอยรับก ร ร มที่ลูกได้ก่อ ค่อยจ่ายเงินจ่ายค่าเ สี ยห า ย ลูกก็ไม่ใช่ของสนุก

เลยต้องหาเงินหาทองมาให้มีใช้อยู่ตลอดเวลา ลูกนี่ไม่ต้องหาเลยใช่ไหม อ ຢๅกจะได้เงินอะไรก็แบมืออ ย่ างเดียว

ขออ ย่ างเดียว พ่อแม่นี่กว่าจะหาเงินมาได้สักบาทนี่ต้อง เຫนื่อยยาก ถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เຫนื่อยยาก

เนี่ยเขาถึงเรียกว่าเป็นทุ ก ข์ คนที่ไม่มีลูกหน่ะเรียกว่าเป็นคนมีบุญ เราอ ย่ าไปมี

ลูกล่ะเข้าใจไหม เราเป็นลูกก็ได้แต่อ ย่ าไปมีลูกก็แล้วกัน โตไปก็บวช บวชแล้วสบายไม่ต้องมาเลี้ยงลูกให้ทุ ก ข์

ถาม : ถ้ามีคนสองคน คนหนึ่งมีลูกแล้วอีกคนนึงไม่มีลูก คนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วยความทุ ก ข์แล้วก็แก่ไปทั้งคู่

แล้วตอนบั้นปลายชีວิຕคนที่มีลูกเขาได้ลูกดีก็จะดูแลพ่อแม่ยามเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ย แต่คนที่ไม่มีลูกก็ไม่มีคนดูแล แล้วใครจะมีก ร ร มมากกว่ากันคะ

พระอาจารย์ : คนที่ไม่มีลูกหน่ะสบาย เพราะจะได้พึ่งตนเองได้ จะรู้จักพึ่งตนเอง ถ้าพึ่งไม่ได้ก็จากไป ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องไปอยู่ดี

แล้วก็โอกาสที่จะได้ลูกดีมันก็มีน้อยมากโอกาสได้ลูกไม่ดีมันจะมีมากกว่า แล้วจะมาเ สี ยอกเ สี ยใจมากกว่าคนที่ไม่มีลูกคนที่ไม่มีลูกเขาก็ต้องเตรียมตัวพึ่ง

ตัวเขาเอง เมื่อเขาไม่มีใครมาพึ่งแล้วเขาอยู่กันได้ เขาก็พร้อมที่จะไป อ ย่ างเป็นพระนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหม ก็เตรียมตัวเตรียมใจจากไปอยู่เรื่อยๆ

ถึงเวลาไปก็ไป ลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้ มันก็บังคับให้เราต้องพึ่งตัวเอง หากชอบใจอ ย่ าลืมส่งต่อให้คนที่คุณรัก

สาธุ สาธุต้นไม้ถ้าลูกมันรสไม่ดี ก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้ง ไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ ตรงข้ามถ้าลูกมันรสดี ทั้งหวานทั้งมัน

เจ้าของก็อ ຢๅกใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ทะนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงไร

ขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเราก็เช่นกัน ถ้าลูกทำดี คนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดี

ความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูก บุญกุศลความดีก็ไหลมาเพราะลูก แต่ถ้าลูกทำช ั่ว คนทั้งหลายก็แช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่า สิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงข้าม ถ้าไม่ป้องกันแก้ไขให้ดีแล้วอั ปมงคลก็จะมาจากลูกนั่นเหมือนกัน

ประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป็น ๓ ชั้น ดังนี้

๑. อภิชาตบุตร คือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป็นบุตรชั้นสูง สร้างความเจริญแก่วงศ์ตระกูล

๒. อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา เป็นบุตรชั้น กลาง ไม่พอรักษาวงค์ตะกูลไว้ได้

๓. อวชาตบุตร คือบุตรที่เลว มีคุณธรรมต ่ำกว่าพ่อแม่ เป็นบุตรชั้นต ่ำ นำความเสื่อมเ สี ยมาสู่วงศ์ตระกูล