ทำสมาธิอ ย่ างเดียว ทำไป 100 ปีก็ไม่ได้ผล

ทำสมาธิอ ย่ างเดียว ทำไป 100 ปีก็ไม่ได้ผล

ผู้ถาม : หลวงพ่อขอรับ ผมทำสมาธิทุกวัน ๆ ละ หนึ่ง ช ั่วโมง มาเป็นเวลา ๒๐ ปีแล้วครับ มันไม่ไปเหนือไปไม่ไปใต้เลย

ไม่ทราบว่าติดขัดอะไร หรือมีก ร ร ม เ ว ร ประเภทไหนมาปิดบัง ขอบารมีหลวงพ่อ ช่วยแก้ไขหน่อยเถิดขอรับ?

หลวงพ่อ : สมาธินี่ถ้าทำเฉย ๆ ก็ไม่ไปไหนนะ มันก็อยู่แค่ ฌาน ถึงฌานหรือเปล่าก็ไม่รู้ น่าก ล ัวจะไม่ถึงฌาน น่าก ล ัว

ตะเกียกตะกายอยู่ข้างฌาน มันขึ้นฌานไม่ไหว ไต่บันไดแกร๊ก ๆ แต่ความจริงถ้าเรื่องสมาธิจริง ๆ นะ ถ้าหากว่าได้จริง ๆ

ก็อยู่แค่ฌาน ๔ ฌาน ๔ แล้วก็ไม่ไปไหนละ ก็ทรงตัวบ้างเดินหน้าบ้าง ถอยหลังบ้าง ไปข้างหน้า ๑ ก้าว ถอยหลัง ๕ ก้าว ทีนี้ผลการปฏิบัติจริง ๆ

เขาไม่ได้มุ่งสมาธิ ต้องหวังตัด สังโยชน์ ถ้าจะบอกว่า วิปัสสนาญาณก็จะมากเกินไป ความจริงถ้ามุ่งตัดสังโยชน์ ก็ต้องดูอารมณ์ใจตัวตัด

ไม่ใช่ดูสมาธิ อันดับแรก ความโลภ อ ຢๅกได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมีในเราหรือเปล่า เบาลงไปไหม ประการที่ ๒ ความโ ก ร ธ เบาไหม
ประการที่ ๓ ความหลง เบาลงไหม สิ่งที่มีความสำคัญคือ

1. ลืมความต ๅ ยหรือเปล่า 2. เคารพพระไตรสรณคมน์จริงจังไหม 3. มีศีล ๕ บริสุทธิ์ไหม 4. หวังพระนิพพานจริงจังหรือเปล่าเขๅດูตรงนี้นะ มุ่งเอาสมาธิกลุ้ม

ใจต ๅ ย มันไม่มีการทรงตัว เวลาใดร่างกายดีไม่มีอารมณ์กลุ้ม สมาธิก็ทรงตัวใช่ไหมร่างกายอ่อนเพลียหน่อย สมาธิก็ทรุดตัว เอาแต่สมาธิไปไม่รอด

ผู้ถาม : เมื่อภาวนาไปไม่ได้ อ ย่ างนี้จะมีโอกาสบรรลุธรรมเบื้องสูงหรือเปล่าครับ หลวงพ่อ ทะลุธรรมแน่ จุดหมายปลายทางเขาคือสังโยชน์

ผู้ถาม : ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าตั้งใจว่าต ๅ ยเมื่อไหร่ไปนิพพานเมื่อนั้น พอจะไปได้ไหมครับ…หลวงพ่อ หลวงพ่อ : พอเห็นทาง…แต่ไม่เข้าทาง

ผู้ถาม ๒๐ ปีแล้วนะครับ หลวงพ่อ ๑๐๐ ปีก็ไม่ได้ ถ้าเข้าทางจริงต้องคิดว่า 1.ชีວิຕนี้จะต้องต ๅ ย ตัวสักกายทิฏฐินะ  2.วิจิกิจฉา ไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์3.มีศีล ๕ บริสุทธิ์ และก็ 4.มีจิตมุ่งเฉพาะพระนิพพาน อันนี้ถึงจะได้ อันนี้ถึงจะเข้าทางหรือเข้าเขตเลย