การนิ่งไม่วิ่งตาม ไม่ได้โ ง่ อ ย่ างที่หลายคนเข้าใจ

การนิ่งไม่วิ่งตาม ไม่ได้โ ง่ อ ย่ างที่หลายคนเข้าใจ

หากอีกฝ่ายวิ่งหนี แล้วอีกฝ่ายเอาแต่วิ่งตามนั่นสิโง่ เพราะวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งไม่เคยทัน เพราะเหมือนวิ่งตามเงาตัวเอง เปล่าประโยชน์

เ สี ยเวลาได้กลับมาแต่ความทุ ก ข์ ความเจ็ บ ป วด…รู้อ ย่ างนี้แล้วจะวิ่งตามคนเจ้าชู้อยู่หรอ

คนคิดได้ คิดเป็นและเย็น นิ่งเงียบ ไม่วู้วาม ไม่ร้องขอ อีกฝ่ายอ ຢๅกทำอะไรเชิญ ไม่ตามหึงหวงอ ย่ างเ สี ยสติ ไม่อ้อนวอนขอแม้จะเจ็ บป ว ด สา หั ส

เขาคือคนที่คิดได้ว่า ตามไปก็เปล่าประโยชน์ เ สี ยเวลา เพราะใจไม่อยู่แล้ว นั่นคือ เขาไม่อ ຢๅกอยู่กับเรา เขาอ ຢๅกไป

ทุกสิ่งทุกอ ย่ างในโลกนี้คือความพลัดพราก ความสู ญเ สี ย มันเก ิດขึ้นเป็นพันๆ ชาติ วนเวียนอยู่อ ย่ างนี้นับร้อยนับพันปี

ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราและเป็นของของเรานานๆ ดังนั้นเพียงสามีคนเดียว เขาอ ຢๅกไปก็ปล่อยเ สี ย

อ ย่ าตามหึง ดุด่ๅ เพราะคนคิดไม่ได้แม้จะตามทันก็ได้แค่ตัว ใจไม่ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไร สู้เอาเวลามาดูแลใจตัวเอง คนรักเรา ไม่ทอดทิ้งเราดีกว่า

หากปลงຕก ทำใจได้ ไม่นานแฟนหรือสามีจะกลับมา เขาไปไหนไม่รอดหรอก หนีเราไม่พ้นหรอกหากเป็นคู่เราแล้ว

หรือหากวันหนึ่งคิดได้เผลอไป เดี่ยวเขาก็กลับมาเองไม่ต้องตาม คนช ั่วคราวหรือจะสู้คู่ชีວิຕ…ตอนนี้ความหลง ทำให้เขาหน้ามืด

คนช ั่วคราวหรือจะมาสู้คนที่ผ่านทุ ก ข์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกัน คนช ั่วคราวหรือจะมารักจริง จริงใจเท่าคู่ชีວิຕ

แต่หากวันหนึ่งเขาไม่กลับมา เราก็ทำได้แค่อภ ัຢ ปล่อยวาง เพราะถือว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว เราไม่ได้สูญเ สี ยอะไร มีแต่เขาเท่านั้นที่เ สี ยกับเ สี ย