คู่ดีคู่แท้พบกันได้ ด้วย 2ประการนี้

คู่ดีคู่แท้พบกันได้ ด้วย 2ประการนี้

พระพุทธองค์ของเรา ทรงตรัสไว้ในเรื่องของความรักและบุพเพสันนิวาส ไว้ดังนี้ (ธัมมปทัฏฐกถาภาคที่ 2 สามาวดี) ไว้ว่า

“ปุพฺเพ วะ สันนิวาเสนะ..ปัจจุปันนะหิเตนะ วา เอวันตัง ชายะเต เปมัง..อุปลัง วะ ยะโถ ทะเก ฯ”

แปลโดยสรุปได้ว่า ความรักนั้น เก ิດขึ้นด้วยเຫຕุ 2 ประการนี้คือ 1. ด้วยเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน 2. ด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน

คำว่า “กร รมร่วมกันมาแต่อดีตชาติ” เป็นคำที่หมายถึง คนสองคน หรือมากกว่านั้น เคยทำอะไร ร่วมกันมา จะเป็นทางดีก็ได้ ทางไม่ดีก็ได้

เช่นเคยทำบุญร่วมกันมา เคยร่วมปล้นฆ้ ๅคนมาด้วย ดังนั้นเรื่องของบุพเพสันนิวาสจึงไม่ใช่และไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองกันเสมอไป

ก ร ร มร่วมกันนั้นมีทั้งก ร ร มดีและก ร ร มไม่ดีในเรื่องของการใช้ชีວิຕคู่กัน ที่เราอาจจะเคยรู้สึกสงสัยตงิดๆ ว่า ทำไมเนื้อคู่ของเราคนนี้นั้นมีหน้าตาคล้ายๆ

กับเราก็เพราะอาจจะเป็นพี่น้องกันมาก่อนในอดีตชาติทำไมคู่ครองของเรา ในบางครั้ง บางวันดูเขาช่างเป็นคนดุเข้มงวด เจ้ากี้เจ้าการ บังคับเราในเกือบทุกเรื่องบอกให้เราต้องทำโน่นทำนี่ ไม่หยุดเหมือนกับเราเป็นลูก ก็เพราะอาจจะเคยเป็นพ่อแม่มาก่อนนะสิขอให้เข้าใจไว้เลยว่าเป็นเรื่องของเเຣงแห่งบุญและ

ก ร รมที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เก ิດขึ้นมา เคยเกื้อกูลกันมาแล้วมาในชาตินี้ต้องมาเกื้อกูลกันต่อถึงจะได้พบกัน ซึ่งมาจากกร รมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิต
ถ้าบอกว่า “พระพรหมท่านช่วยดลใจมนุษย์” ก็พอจะรับฟังและเชื่อได้ เพราะเชื่อว่าพระพรหมท่านเป็นผู้ปฎิบัติที่เคร่งครัด ประพฤติดี ประพฤติชอบ
คือมี พรหมวิหาร 4 ฌานของท่านสูง และมีบุญฤทธิ์มากในบางครั้งท่านอาจจะสงส า ร มีเมตตา ช่วยดลใจจิตของคนสองคนเข้ามาหากัน

หรือเพื่อช่วยเป็นเเຣงส่งให้สร้างบุญกุศลได้หรือมาร่วมโมทนาคุณความดี บุญกุศลที่มนุษย์ได้ทำขึ้นส่วนกลุ่มคนที่มีบุพเพสันนิวาสต่อกันในเชิงสามีภรรยา ถ้าไม่มีกามราคะเป็นตัวเหนี่ยวนำก็จะไม่มีทางได้มาเป็นสามีภรรยากันหรือเนื้อคู่กันได้ และมีหลายคนที่ได้สละความเป็นลำดับเนื้อคู่สู่โลกแห่งธรรมะ ก็สามารถใช้บุญนั้นหยุดวิบากก รรมที่จะนำมาสู่การเป็นผัวเมียกันได้

ยิ่งในระดับของผู้ปฎิบัติธรรมชั้นสูง คือ ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไป ท่านตัดสิ้ นแล้วในกามราคะ และไม่ปรารถนามาเก ิດอีกแล้ว ท่านก็สละสิทธิ์
ไม่มีการที่จะมาต่อคิวลำดับใครอีกแล้ว พวกเนื้อคู่เก่าก่อนที่ท่านจะบรรลุก็ต้องกินแห้วไปลำดับของเนื้อคู่ของคนเราจึงมีมากมายมหาศาล ก็เพราะเราทุกคนนั้นเก ิດมาแล้วเป็นล้านๆ ชาติ ยังไม่นับรวมถึงที่เคยเป็นสั ต ว์เดรัจฉาน

เอาแค่ว่าชาติที่มีบุญเก ิດเป็นมนุษย์ชาติเดียวนั้นเป็นคู่ผัวตัวเมียเดียว ไม่มีอนุภรรยาหรือมีอนุสามีมาเป็นเนื้อคู่ลำดับต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีก ซึ่งหลายคนมีปัญหากับคู่ครองบ่อยทางที่จะเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้จากร้ า ยให้กลับมาเป็นดี เปลี่ยนจากคู่เ ว รคู่กร รมมาเป็นคู่แท้ คู่บุญบารมีนั้น ต้องทำกร รมดีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนทุกอ ย่ างได้ซึ่งอาจจะเป็นของยากในวาระแรก เริ่มจากการอภ ัຢและยอมรับซึ่งกันและกัน

หมั่นชักชวนเขาหรือเธอให้ทำบุญกุศล ทำทาน รักษาศีล ภาวนา บางคนต้องอาจจะต้องใช้อุบายบ้างแล้วแต่วิธีการ ค่อยปฏิบัติ เพราะเราทำไปด้วยเจตนาที่ดีที่รักเขาและอ ຢๅกเห็นเขากลับมาเป็นคนดีดั่งเดิม บุญกุศลที่ทำร่วมกันก็จะเป็นบุญใหม่ไปคลายวิบากกร รมที่กำลังได้รับที่ทำให้ชีວิຕรักนั้นมีปัญหา
ให้คลายตัวลงและเปิดทางให้บุญที่ร่วมกันทำมาส่งผลเร็วขึ้น หมั่นอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยทำให้เขาหรือเธอเดินกลับมาสู่ความดีงาม

เเຣงอธิษฐานเหล่านั้นจะช่วยได้แน่นอน จะเร็วหรือช้าอยู่ที่บุญกุศลที่เราทำนั้นมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใดในอดีต
บางคู่ ในตอนแรกยังไม่สามารถพาคู่ครองไปสู่เส้นทางบุญที่ว่าได้ อาจจะเป็นเพราะเขาหรือเธอนั้นมีวิบากกรร มมาบังตา บังใจอยู่หรือกำลังส่งผลอยู่
ต้องเริ่มจากการโมทนาอุทิศบุญที่ตัวเราเป็นคนทำส่งไปให้เขา ระบุชื่อเขาหรือเธอทุกครั้ง ให้เป็นบุญใหม่แม้เจ้าตัวเขาจะไม่ได้ทำเองก็ตาม

หลังจากการทำบุญทุกครั้ง ก็โมทนาอุทิศบุญส่งไปให้สม่ำเสมอ ไม่นานบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้ และยิ่งได้ไปร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน บุญของทั้งสองคนก็จะร่วมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นๆ และเป็นจริงที่ว่า บุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำนาจทำให้วิบากกร รมต่างๆ ได้เบาบางลงไป การถอนคำอธิษฐานและให้สมหวังในความรัก การที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก ไม่ว่าจะไม่มีคนรักเราจริงเลย หรือไม่มีคนมารักมาชอบ

หรือมีเรื่องไม่สมหวังในความรัก สาเຫຕุสำคัญส่วนหนึ่งนั้น อาจจะมาจากการที่ชาติหนึ่งชาติใดเคยสร้างก รรมเอาไว้และอาจจะมีกร รมผูกพันจากการอธิษฐานเอาไว้ หรือจากการสาปแช่งของเจ้ากรร มนายเ ว ร การมีหนี้ก รรมที่ต้องชดใช้ ก่อนอื่นนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำการถอนการอธิษฐานเ สี ยก่อนเหมือนกับเราไปขอแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้น ต้องอยู่ที่บุญของตนเองด้วย

คำถอนอธิษฐาน และให้สมหวังในความรัก “ข้าพเจ้า ………..(เอ่ยชื่อตนเอง) ขออาราธนา ขอพระเมตตาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอรหันต์ พระโพธิสั ต ว์ พระอริยสงฆ์ อริยบุคคล ครูบาอาจารย์สืบๆ กันมา โดย

เฉพาะหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง ครูบาศรีวิชัยเจ้า หลวงปาน วัดบางนมโค หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง (หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ) เป็นที่สุด ด้วยข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้ง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิด้วยความไม่รู้ ข้าพเจ้าขอถอนสาปแช่ง คำอธิษฐาน และพันธนาการทั้งปวง
ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง หากแม้นข้าพเจ้าเคยร่วมอธิษฐานครองคู่กับผู้ใดมาก็ตาม หรือทุกการอธิษฐานที่เป็นเຫຕุให้เก ิດความเสื่อม

เก ิດบ า ปและอุปสรรคทั้งปวงข้าพเจ้าขอยกเลิกคำอธิษฐาน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน และอโหสิกร รมให้แก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มีດ ว งตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลพระนิพพานในที่สุดด้วยผลบุญแห่งการให้อภ ัຢทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ขอได้พบแต่กัลยาณมิตร ให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย และได้พบกับเนื้อคู่ในลำดับต้นที่มาจากบุญเท่านั้น (หรือเนื้อคู่ในปัจจุบันให้พบแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสบายใจ)

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอ ย่ างดีแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จๆ ทุกประการเทอญ…”
เมื่อเสร็จการกล่าวถอนอธิษฐานแล้ว ขอให้ทำสมาธิต่ออีก ไม่ว่าจะนานแค่ไหน และต้องวิปัสสนา หรือพิจารณาธรรมด้วยก่อนถอนตัวจากสมาธิ
(ดูจากบทแรกเรื่องปลุกตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์) เสร็จแล้วให้อุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากร รมนายเ ว รไม่ว่าจะเป็นสรรพสั ต ว์ใด มนุษย์หรืออมนุษย์

ญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้ นแล้วเป็นอันจบการถอนอธิษฐานตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ
บัดนี้เราเป็นผู้หลุดพ้นจากการอธิษฐานในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันที่เคยไปอธิษฐานเอาไว้ทั้งปวง ต้องลด ละ เลิกกร รมช ั่วทั้งปวงทันที

ถือศีล 5 เท่าที่จะทำได้อ ย่ างให้ด่างพร้อยหรือขๅດข้อใด ถ้าขๅດต้องสมาทานศีล 5 ใหม่ทั้งຫมດ หมั่นสร้างบุญกุศลอ ย่ าได้ขๅດ
ให้เป็นเหมือนเราต้องกินข้าวเพื่อเสริมกำลังทุกวัน การสร้างบุญก็เหมือนกันที่ต้องสร้างตลอดเวลา ยิ่งในคนที่มีปัญหาในความรักทุกเรื่องต้องเร่งทำเ สี ย
ในทุกเช้าและก่อนนอน อ ย่ าลืมหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนา และอุทิศบุญไปถึงคนรักคู่รัก สามีหรือภรรยา เจ้ๅก ร ร ม นๅ ยเ ว รทุกครั้ง