สุดยอดผู้ใหญ่บ้าน ยกบ้านทำศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงจาก 13 จังหวัดที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ชี้ เหมือนลูกหลาน ไม่ควรรังเกียจเขา

สุดยอดผู้ใหญ่บ้าน ยกบ้านทำศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงจาก 13 จังหวัดที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ชี้ เหมือนลูกหลาน ไม่ควรรังเกียจเขา

หลังโ ค วิด-19 เเพร่ระบ า ดหนัก เเละเ กิ ดปัญหาขๅดเเคลนเตียงสำหรับรักษาผู้ป่ ว ย รวมถึงขๅดเเคลนสถานที่ที่จะใช้ในการกักตัวกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดต่างๆ

เนื่องจากบางเเห่งมีการคัดค้านไม่ให้ใช้สถานที่ในการกักตัว

ปรากฏว่า ที่ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีผู้ใหญ่บ้านหญิงยอมยกบ้านตัวเองให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 13 จังหวัด

หลังจากชาวบ้านคัดค้านไม่ให้ใช้อาคารของ อบต. เป็นสถานที่กักตัว

นายเสฎฐวุฒิ ประมวล ปลัดอำเภอศรีสัชนาลัย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย

ให้ลงพื้นที่ประสานกับท้องถิ่น เพื่อหาสถานที่สำหรับใช้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการกลับภูมิลำเนา ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวทุกตำบล

โดยทุกตำบลมีการดำเนินการเสร็จสิ้ นเเล้ว เหลือเพียงเเต่ตำบลส า รจิ ตร เป็นตำบลสุดท้าย เนื่องจากที่ผ่านมาได้ประชุมฝ่ายท้องถิ่น ต กลงกันว่า

ใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลส า รจิ ตร (หลังเก่า) ที่ตั้งอยู่หมู่ 9 ต.ส า รจิ ตร สถานที่หมู่ 3 ต.ส า รจิ ตร เเละสำนักสงฆ์วัดโป่งศรัทธาธรรม

เเต่ก็ถูกชาวบ้านคัดค้านหมด จนสุดท้ายมาได้บ้านผู้ใหญ่ทรรศวรรณ ลิสวน หรือผู้ใหญ่นุช ยอมสละให้ เนื่องจากบ้านอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง ห่างไกลชุมชน

จึงเร่งมาดำเนินการให้เสร็จสิ้ นด้านนางทรรศวรรณ ลิสวน หรือผู้ใหญ่นุช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เปิดเผยว่า มองเห็นถึงความสำคัญเรื่องการเเพร่ระบ า ดของโ ร คโ ค วิด-19

ที่กำลังวิกฤติหนัก เเละเข้าใ จชาวบ้านที่หวาดก ล ัว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ จึงเสนอบ้านตนเองเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

เพราะคิดว่า ถึงอ ย่ างไรผู้ที่เดินทางกลับมาก็เป็นลูกหลานคนส า รจิ ตร เป็นญาติพี่น้องกัน ไม่สมควรรังเกียจเขา เเละพวกเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ป่ ว ยโ ค วิดเเล้ว

เป็นเพียงกลุ่มเสี่ยง เเละคิดว่าการให้ใช้พื้นที่บ้านตนคงช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่ง เเละป้องกันการเเพร่ระบ า ดในชุมชนต่อไป ขอบคุ ณข้อมูลจาก คนจริงไม่ท้อ