เเบ่งปันปวงประชา ตำรวจทางหลวงโคราชเเจกผัดหมี่โคราช ร่วมสู้โ ค วิด

“เเบ่งปันปวงประชา ตำรวจทางหลวงโคราช ร่วมสู้โ ค วิด”

พลตำรวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สว.สทล.1 กก.6 บก.ทล. ร่วมกับ จิ ตอาสา 904 จิ ตอาสาตำรวจนครราชสีมา

ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ เเละเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองปากช่อง

ร่วมกันระดมจิตอาสา ช่วยกันทำอาหารกล่อง โดยมีเมนูหลักอย่างอาหารขึ้นชื่อ คือ ผัดหมีโคราช และกะเพราหมูสับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั สโค วิด-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้ อเป็นจำนวนมาก ภายในเขตชุมชนตลาดเทศบาลเมืองปากช่อง

โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด-19 อย่างเข้มงวด และถูกหลักอนามัย

ขอบคุ ณข้อมูลจากเ ฟ ซบุ๊ก สีสันโคราช