Home ธรรมะ เพราะเหตุใด คู่รัก ทุกคู่ ถึงเป็นเจ้ากร รมนายเวรซึ่งกันและกัน

เพราะเหตุใด คู่รัก ทุกคู่ ถึงเป็นเจ้ากร รมนายเวรซึ่งกันและกัน

0 second read
0
0

เพราะเหตุใด คู่รัก ทุกคู่ ถึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกัน

แต่ใครจะเป็นฝ่ายไหน เรามาพิจารณาร่วมกัน พระพุทธองค์ผู้เป็นพระศาสดาของเรา ทรงตรัสไว้ว่า

ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปนฺน หิเตน วา เอวนฺตํ ชายเต เปมํ อุปลํ ว ยโถ ทเกติ ฯ แปลโดยสรุปได้ว่า ความรักนั้น เกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการนี้คือ

๑. ด้วยเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน ๒. ด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน

ทั้งสองข้อที่พระพุทธองค์ตรัสนั้น หมายถึงโดยรวมคือ ต้องมีกรรมร่วมกันมาก่อน ทั้งอยู่ด้วยกัน ทั้งเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในภพชาติก่อนและในชาติปัจุบัน

คู่รักทุกคู่มาพบกันด้วยบุพเพสันนิวาส พบกันด้วย”กรรมลิขิต” ด้วยกฏแห่งกรรม ไม่เกี่ยวอะไรกับพระพรหมท่าน เพราะท่านไม่มีหน้าที่มาจับคู่ให้ใคร

ท่านบำเพ็ญบุญบารมีไม่ยุ่งกับทางโลกอยู่แล้ว เข้าใจกันเสียใหม่ บุพเพสันนิวาส คือ การที่คนทั้งคู่อาจจะได้เคยอยู่ร่วมกันในฐานะ ในสถานะอื่นได้หมด

เช่น คู่ครอง สามีภรรยา พี่กับน้อง พ่อกับลูก แม่กับลูก เพื่อนกับเพื่อน ศิษย์กับอาจารย์ บ่าวกับเจ้านาย หรือในบางคู่ถึงขึ้นเคยเป็นศัตรูคู่อ าฆ า ตกันเลยก็มี

เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกัน หรือคนที่เคยทำกรรมร่วมกันมาแต่อดีตชาติ กลับมาทวงหนี้กรรมที่เคยติดค้างกันไว้

หรือมาเพื่อล้างแค้นโดยเฉพาะหลายคู่ที่เจอแบบนี้ เพราะคำว่า” ด้วยเคยอยู่ร่วมกันมาก่อน” อีกนัยหนึ่งก็คือ “กรรมร่วมกันมาแต่อดีตชาติ” เป็นคำที่หมายถึง

คนสองคน หรือมากกว่านั้น ต้องได้เคยทำอะไร ร่วมกันมา จะเป็นทางดีก็ได้ ทางไม่ดีก็ได้หรือทั้งดีและไม่ดีผสมปนเปกันไป เช่น เคยทำบุญร่วมกันมา

เคยร่วมปล้นฆ๋ าคนมาด้วย เคยทำร้ า ยกันและกัน เคยอ าฆ า ต กันไว้ทั้งๆที่เคยรักกัน ดังนั้นเรื่องของบุพเพสันนิวาสจึงไม่จำเป็นต้องเคยเป็นสามี

หรือภรรยามาก่อนเท่านั้นไม่ใช่และไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองกันที่ดี มีความสุขเสมอไป เพราะกรรมร่วมกันนั้นมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี

คงหมดข้อสงสัยสำหรับคนที่มีคู่ครองที่รู้สึกว่าแฟนตนทำไมเจ้าชู้ทำร้ า ยน้ำใจไม่หยุดหย่อน ทำไมรู้สึกถูกบีบคั้นทารุณทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

และที่เกิดมาเจอกัน ก็เพื่อทำ ล า ยล้างกันดังที่เห็นเป็นข่าวแบบไ ล่ ฆ๋ ากันเมื่อรักไม่สมหวังหรือเกิดปัญหาครอบครัวขึ้น จึงลงมือปลิดชีวิตตนเองและคู่ครอง

เมื่อเราเข้าใจและทราบดีแล้ว่า บุพเพสันนิวาสนั้นหมายถึงอะไร แล้วที่มาเจอกัน มาเป็นคู่รัก เป็นสามีภรรยา เพราะอะไร

จึงอาจจะได้รับคำตอบเล็กๆ ที่คาใจเราได้ส่วนหนึ่ง ในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กัน ที่เรารู้สึกสงสัยตงิดๆ ว่า

แค่พบกันครั้งแรกทำไมเหมือนรู้จักกันมานานแสนนาน หรือทำไมเนื้อคู่ของเราคนนี้นั้นมีหน้าตาคล้ายๆ กับเรา มีอะไรเหมือนๆ กันเหมือนเป็นพี่น้องกัน

(ที่หมอเดา เดาได้ส่วนหนึ่งที่ชอบบอกคนไปดูหมอว่า เป็นเนื้อคู่กันเพราะหน้าคล้ายๆ กันอะไรประมาณนั้น)

หรือทำไมคู่ครองของเรา เธอหรือเขาช่างเป็นคนดุเข้มงวด เจ้ากี้เจ้าการ บังคับเราในเกือบทุกเรื่อง บอกให้เราต้องทำโน่นทำนี่ ไม่หยุดเหมือนกับเราเป็นลูก

หรือเป็นบ่าว ไม่ใช่สามีหรือภรรยา หลายคู่รักกันดีมาก แต่ทำงานร่วมกันไม่ได้เพราะมีแต่เรื่องขัดแย้ง มีแต่เรื่องร้ า ยๆ เข้ามาจนสิ่งที่ทำนั้นไม่ก้าวหน้าหรือพัง

พินาศ แต่พอแยกออกไปทำกับคนอื่น กลับรุ่งเรือง ฯลฯ เหตุที่เป็นเช่นนี้ ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า ก็เพราะกรรมที่เคยทำต่อกันและร่วมกันมา

รวมถึงสัญญาหรือความทรงจำเดิม นิสัยเดิมของเขาหรือเธอในภพก่อนนั้นยังไม่หมดไปเสียทีเดียว ยังมีบางส่วนคงติดค้างอยู่ในส่วนลึกของด ว งจิต

เพราะจิตนั้นเป็นผู้บันทึกกรรมทั้งปวงที่เคยเกิดขึ้น ดูจากภายนอกหรือกายเนื้อเป็นสามีภรรยาที่รักกันดี แต่ภายในกายทิพย์หรือจิตเดิมยังมีการแค้น

มีการอ า ฆ าต พ ยา บ าทต้องการทำร้ า ย ทำ ล า ยอีกฝ่ายหนึ่ง ยังไม่มีการอโหสิกรรม กรรมนั้นยังไม่มีการชดใช้และยังไม่ยุติส่งผลกรรม จึงยังส่งผลอยู่เรื่อยๆ

แม้บางครั้งไม่ตั้งใจแต่ก็เกิดเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด หลายคนคงสงสัย ว่าทำไมกรรมที่เคยทำมาจึงยังส่งผล แม้เกิดในภพใหม่แล้ว ร่างกายใหม่

ชื่อใหม่จำไม่ได้แล้วว่าไปทำอะไรใครไว้แล้วผลกรรมตามหาเจอได้อย่างไร คำตอบ ก็คือ กรรมที่เราทำมาไม่ว่าภพชาติไหนก็ตามถูกบันทึกไว้ในดว งจิต

ไม่เคยหายไปไหนเลยแม้แต่กรรมเดียว และที่ตามมาส่งผลได้แม้ว่าจะเปลี่ยนร่าง เปลี่ยนภพไปแค่ไหนเพราะอยู่ในด วงจิตนั่นเอง

เอาง่ายๆ เปรียบได้ดังชิบแรมหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งาน ความจำนี้ไม่ได้หายไปไหน

ยังคงเก็บไว้อย่างดี รอวันเวลาที่จะถูกดึงมาใช้ด้วยพลังงานที่มีความแรงนั่นเอง แม้ว่าเราจะเปลี่ยนรูปโฉมเครื่องคอมพิวเตอร์ไปกี่ครั้ง

หรือจะมีร่างกายใหม่ตามภพภูมิตามกรรมที่ส่งไปเกิด ความจำนี้ก็คงยังอยู่ตลอดไป จะจำได้มากได้น้อยแค่ไหนอยู่ที่ปัจจัยคือกำลังตัวแปรสัญญาณ

สัญญาเดิม หรือความทรงจำนิสัยเดิม ความถนัดสามารถ เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาในหลายภพชาติจะจำได้หรือไม่ก็อยู่ที่กำลังบุญบารมีเช่นกัน

หลายคนก่อนจะมาเกิดในชาตินี้ เคยเกิดมาเป็นครูบาอาจารย์ เกิดมาเป็นนักบวช เกิดมาเป็นเจ้านาย เกิดมาในหลายสถานะหลายอาชีพความทรงจำนี้ก็ติดตัวมา

จะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญกรรมของตนจึงเป็นคำตอบที่ว่า ทำไมบางคนสามารถทำอะไรได้ดีแม้ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนทั้งงานช่างฝีมือต่างๆ

ทำไมครูบาอาจารย์ท่านบรรลุธรรมเร็วมากทั้งๆ ที่อายุยังน้อย ทำไมหลายคนสมองดีเลิศเห็นอะไรทีเดียวก็จำทำได้แล้ว ที่คนในสมัยใหม่เรียกว่า พรสวรรค์

นั่นแหละ รวมถึงเรื่องการระลึกชาติด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วเรื่องราวในอดีตชาติที่ลึกลงไปละเอียดกว่านั้น เราคนธรรมดาไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมชั้นสูง ไม่น่าจะจำได้

เพราะได้กระทำหรือสร้างกรรมมามากมายทับถมมานานนับล้านๆ ชาติ เหมือนเราเอากระดาษเปล่ามาสักแผ่นหนึ่ง หยิบปากกาหมึกสีน้ำเงินมาเริ่มเขียนลงไปทุก

วันๆ ทับกันลงไป สัก 1 เดือนก็พอ เรา ย้อนกลับไปดูได้หรือไม่ว่า ในวันแรกๆ เราเขียนอะไรลงไปในกระดาษใบนั้น

เราอ่านมันออกหรือไม่ ซึ่งต่อให้อัจฉริยะให้เก่งสุดๆ ก็ไม่มีทางที่จะอ่านออกเป็นใจความได้ เอาแค่เมื่อปีที่แล้วเวลานี้เรากินอะไร ทำอะไร

พูดอะไรก็ยากที่จะนึกออกแล้วแบบครบถ้วน สำหรับการแก้ไขเรื่องคู่เพื่อให้ชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว ชีวิตตนเองดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง

จะบอกในตอนต่อไปทั้งคู่ที่เจ้าชู้ คู่ที่ล้างผลาญ คู่ที่สร้างแต่ความเดือดร้อน คู่ที่เฉยๆ ครึ่งๆ กลาง คู่ที่เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมี

จะนำมาพูดกันอีกครั้ง จริงๆ แล้วลงไว้ครบถ้วนแล้วทุกเรื่องในหนังสือสร้างบุญเพื่อธรรมทานเล่ม ๖ “คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง

ใครที่อยากรู้ก็ว่าเพราะอะไร แก้ไขอย่างไร ก็ลองหามาอ่ า นดู หรือติดตามในเ พ จนี้จะเอามาลงให้พิจารณากันอีกครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

4 วันเกิดนี้เร่งทำบุญด่วน ด ว งเปลี่ยนได้โชคถูกหวยร ว ยไม่รู้ตัว หมอดังเผย

4 วันเกิดนี้เร่งทำบุญด่วน ด ว งเปลี่ยนได้โชคถูกหวยร ว ย … …