Home ธรรมะ คู่ดีคู่แท้พบกันได้ ด้วย 2 ประการนี้

คู่ดีคู่แท้พบกันได้ ด้วย 2 ประการนี้

0 second read
0
0

คู่ดีคู่แท้พบกันได้ ด้วย 2ประการนี้

พระพุทธองค์ของเรา ทรงตรัสไว้ในเรื่องของความรักและบุพเพสันนิวาส ไว้ดังนี้ (ธัมมปทัฏฐกถาภาคที่ 2 สามาวดี) ไว้ว่า

“ปุพฺเพ วะ สันนิวาเสนะ..ปัจจุปันนะหิเตนะ วา เอวันตัง ชายะเต เปมัง..อุปลัง วะ ยะโถ ทะเก ฯ”

แปลโดยสรุปได้ว่า ความรักนั้น เกิดขึ้นด้วยเหตุ 2 ประการนี้คือ 1. ด้วยเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อน 2. ด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน

คำว่า “กร รมร่วมกันมาแต่อดีตชาติ” เป็นคำที่หมายถึง คนสองคน หรือมากกว่านั้น เคยทำอะไร ร่วมกันมา จะเป็นทางดีก็ได้ ทางไม่ดีก็ได้

เช่นเคยทำบุญร่วมกันมา เคยร่วมปล้นฆ้ าคนมาด้วย ดังนั้นเรื่องของบุพเพสันนิวาสจึงไม่ใช่และไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองกันเสมอไป

กร รมร่วมกันนั้นมีทั้งกรร มดีและกรร มไม่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กัน ที่เราอาจจะเคยรู้สึกสงสัยตงิดๆ ว่า ทำไมเนื้อคู่ของเราคนนี้นั้นมีหน้าตาคล้ายๆ กับเรา

ก็เพราะอาจจะเป็นพี่น้องกันมาก่อนในอดีตชาติทำไมคู่ครองของเรา ในบางครั้ง บางวันดูเขาช่างเป็นคนดุเข้มงวด เจ้ากี้เจ้าการ บังคับเราในเกือบทุกเรื่อง

บอกให้เราต้องทำโน่นทำนี่ ไม่หยุดเหมือนกับเราเป็นลูก ก็เพราะอาจจะเคยเป็นพ่อแม่มาก่อนนะสิขอให้เข้าใจไว้เลยว่าเป็นเรื่องของแรงแห่งบุญและ

กร รมที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมา เคยเกื้อกูลกันมาแล้วมาในชาตินี้ต้องมาเกื้อกูลกันต่อถึงจะได้พบกัน

ซึ่งมาจากกร รมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิต

ถ้าบอกว่า “พระพรหมท่านช่วยดลใจมนุษย์” ก็พอจะรับฟังและเชื่อได้ เพราะเชื่อว่าพระพรหมท่านเป็นผู้ปฎิบัติที่เคร่งครัด ประพฤติดี ประพฤติชอบ

คือมี พรหมวิหาร 4 ฌานของท่านสูง และมีบุญฤทธิ์มากในบางครั้งท่านอาจจะสงสาร มีเมตตา ช่วยดลใจจิตของคนสองคนเข้ามาหากัน

หรือเพื่อช่วยเป็นแรงส่งให้สร้างบุญกุศลได้หรือมาร่วมโมทนาคุณความดี บุญกุศลที่มนุษย์ได้ทำขึ้น

ส่วนกลุ่มคนที่มีบุพเพสันนิวาสต่อกันในเชิงสามีภรรยา ถ้าไม่มีกามราคะเป็นตัวเหนี่ยวนำก็จะไม่มีทางได้มาเป็นสามีภรรยากันหรือเนื้อคู่กันได้

และมีหลายคนที่ได้สละความเป็นลำดับเนื้อคู่สู่โลกแห่งธรรมะ ก็สามารถใช้บุญนั้นหยุดวิบากก รรมที่จะนำมาสู่การเป็นผัวเมียกันได้

ยิ่งในระดับของผู้ปฎิบัติธรรมชั้นสูง คือ ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไป ท่านตัดสิ้นแล้วในกามราคะ และไม่ปรารถนามาเกิดอีกแล้ว ท่านก็สละสิทธิ์

ไม่มีการที่จะมาต่อคิวลำดับใครอีกแล้ว พวกเนื้อคู่เก่าก่อนที่ท่านจะบรรลุก็ต้องกินแห้วไป

ลำดับของเนื้อคู่ของคนเราจึงมีมากมายมหาศาล ก็เพราะเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วเป็นล้านๆ ชาติ ยังไม่นับรวมถึงที่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉาน

เอาแค่ว่าชาติที่มีบุญเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนั้นเป็นคู่ผัวตัวเมียเดียว ไม่มีอนุภรรยาหรือมีอนุสามีมาเป็นเนื้อคู่ลำดับต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีก

ซึ่งหลายคนมีปัญหากับคู่ครองบ่อยทางที่จะเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้จากร้ า ยให้กลับมาเป็นดี เปลี่ยนจากคู่เวรคู่กร รมมาเป็นคู่แท้ คู่บุญบารมีนั้น

ต้องทำกร รมดีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนทุกอย่างได้ซึ่งอาจจะเป็นของยากในวาระแรก เริ่มจากการอภัยและยอมรับซึ่งกันและกัน

หมั่นชักชวนเขาหรือเธอให้ทำบุญกุศล ทำทาน รักษาศีล ภาวนา บางคนต้องอาจจะต้องใช้อุบายบ้างแล้วแต่วิธีการ ค่อยปฏิบัติ เพราะเราทำไปด้วยเจตนาที่ดี

ที่รักเขาและอยากเห็นเขากลับมาเป็นคนดีดั่งเดิม บุญกุศลที่ทำร่วมกันก็จะเป็นบุญใหม่ไปคลายวิบากกร รมที่กำลังได้รับที่ทำให้ชีวิตรักนั้นมีปัญหา

ให้คลายตัวลงและเปิดทางให้บุญที่ร่วมกันทำมาส่งผลเร็วขึ้น หมั่นอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ช่วยทำให้เขาหรือเธอเดินกลับมาสู่ความดีงาม

แรงอธิษฐานเหล่านั้นจะช่วยได้แน่นอน จะเร็วหรือช้าอยู่ที่บุญกุศลที่เราทำนั้นมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใดในอดีต

บางคู่ ในตอนแรกยังไม่สามารถพาคู่ครองไปสู่เส้นทางบุญที่ว่าได้ อาจจะเป็นเพราะเขาหรือเธอนั้นมีวิบากกรร มมาบังตา บังใจอยู่หรือกำลังส่งผลอยู่

ต้องเริ่มจากการโมทนาอุทิศบุญที่ตัวเราเป็นคนทำส่งไปให้เขา ระบุชื่อเขาหรือเธอทุกครั้ง ให้เป็นบุญใหม่แม้เจ้าตัวเขาจะไม่ได้ทำเองก็ตาม

หลังจากการทำบุญทุกครั้ง ก็โมทนาอุทิศบุญส่งไปให้สม่ำเสมอ ไม่นานบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้ และยิ่งได้ไปร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน

บุญของทั้งสองคนก็จะร่วมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นๆ และเป็นจริงที่ว่า บุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำนาจทำให้วิบากกร รมต่างๆ ได้เบาบางลงไป

การถอนคำอธิษฐานและให้สมหวังในความรัก การที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก ไม่ว่าจะไม่มีคนรักเราจริงเลย หรือไม่มีคนมารักมาชอบ

หรือมีเรื่องไม่สมหวังในความรัก สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้น อาจจะมาจากการที่ชาติหนึ่งชาติใดเคยสร้างก รรมเอาไว้และอาจจะมีกร รมผูกพันจากการอธิษฐาน

เอาไว้ หรือจากการสาปแช่งของเจ้ากรร มนายเวร การมีหนี้ก รรมที่ต้องชดใช้ ก่อนอื่นนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ทำการถอนการอธิษฐานเสียก่อน

เหมือนกับเราไปขอแก้ไขในสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้น ต้องอยู่ที่บุญของตนเองด้วย

คำถอนอธิษฐาน และให้สมหวังในความรัก

“ข้าพเจ้า ………..(เอ่ยชื่อตนเอง) ขออาราธนา ขอพระเมตตาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า

ทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ อริยบุคคล ครูบาอาจารย์สืบๆ กันมา โดยเฉพาะหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง ครูบาศรีวิชัยเจ้า

หลวงปาน วัดบางนมโค หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง (หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ) เป็นที่สุด

ด้วยข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้ง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิด้วยความไม่รู้ ข้าพเจ้าขอถอนสาปแช่ง คำอธิษฐาน และพันธนาการทั้งปวง

ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง หากแม้นข้าพเจ้าเคยร่วมอธิษฐานครองคู่กับผู้ใดมาก็ตาม หรือทุกการอธิษฐานที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม

เกิดบาปและอุปสรรคทั้งปวงข้าพเจ้าขอยกเลิกคำอธิษฐาน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน และอโหสิกร รมให้แก่บุคคลเหล่านั้น

เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลพระนิพพานในที่สุดด้วยผลบุญแห่งการให้อภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ขอได้พบแต่กัลยาณมิตร

ให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย และได้พบกับเนื้อคู่ในลำดับต้นที่มาจากบุญเท่านั้น (หรือเนื้อคู่ในปัจจุบันให้พบแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสบายใจ)

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอย่างดีแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จๆ ทุกประการเทอญ…”

เมื่อเสร็จการกล่าวถอนอธิษฐานแล้ว ขอให้ทำสมาธิต่ออีก ไม่ว่าจะนานแค่ไหน และต้องวิปัสสนา หรือพิจารณาธรรมด้วยก่อนถอนตัวจากสมาธิ

(ดูจากบทแรกเรื่องปลุกตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์) เสร็จแล้วให้อุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากร รมนายเวรไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ใด มนุษย์หรืออมนุษย์

ญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี เมื่อแผ่เมตตาเสร็จสิ้นแล้วเป็นอันจบการถอนอธิษฐานตามแบบฉบับของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ

บัดนี้เราเป็นผู้หลุดพ้นจากการอธิษฐานในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันที่เคยไปอธิษฐานเอาไว้ทั้งปวง ต้องลด ละ เลิกกร รมชั่วทั้งปวงทันที

ถือศีล 5 เท่าที่จะทำได้อย่างให้ด่างพร้อยหรือขาดข้อใด ถ้าขาดต้องสมาทานศีล 5 ใหม่ทั้งหมด หมั่นสร้างบุญกุศลอย่าได้ขาด

ให้เป็นเหมือนเราต้องกินข้าวเพื่อเสริมกำลังทุกวัน การสร้างบุญก็เหมือนกันที่ต้องสร้างตลอดเวลา ยิ่งในคนที่มีปัญหาในความรักทุกเรื่องต้องเร่งทำเสีย

ในทุกเช้าและก่อนนอน อย่าลืมหมั่นสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนา และอุทิศบุญไปถึงคนรักคู่รัก สามีหรือภรรยา เจ้ากร รมนายเวรทุกครั้ง

ขอบคุณเจ้าของภาพ

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้ว อยากจะเตือนใจสักนิด

เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้ว อยากจะเตือนใจสักนิด เราหลายๆ คน … …