Home ธรรมะ รู้จักขอขมาก ร ร ม ย่อมน้อมนำให้พ้นทุ ก ข์

รู้จักขอขมาก ร ร ม ย่อมน้อมนำให้พ้นทุ ก ข์

0 second read
0
0

รู้จักขอขมากร รม ย่อมน้อมนำให้พ้นทุ ก ข์

หลายคนที่พยายามสร้างและกระทำซึ่งคุณงามความดีมากมายแต่บางทีก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากดังที่ตั้งใจไว้เพราะมีกร รมในอดีตติดตัวมาเยอะ

คนที่ยังมีกร รมไม่ดีติดตัวมาเยอะหรือขาดการฝึกสมาธิ ฝึกจิตให้เป็นกุศล

หลายคนที่พยายามสร้างและกระทำซึ่งคุณงามความดีมากมายแต่บางทีก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากดังที่ตั้งใจไว้เพราะมีกร รมในอดีตติดตัวมาเยอะ

คนที่ยังมีกร รมไม่ดีติดตัวมาเยอะหรือขาดการฝึกสมาธิ ฝึกจิตให้เป็นกุศล

ซึ่งอาจจะติดจากชาติเดิมที่เคยมีความแค้นเคืองต่อพระพุทธศาสนา หรือต่อเหล่าพระอริยสงฆ์ พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ มาจากการไม่สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ

หรือติดมาจากในชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือในบางครั้งอาจจะเป็นเจ้ากร รมนายเวรเขามาขวางเอาไว้ พยายามมาดลใจเราให้เราคิดไปในทางชั่ว

เพื่อไม่ให้เราได้มีบารมีภูมิธรรม คนเหล่านี้จิตจะตกบ่อยมาก อาจจะถึงขึ้นปรามาสท่านผู้มีภูมิธรรมบ่อยครั้ง

ยิ่งท่านที่มีภูมิธรรมมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นกร รมหนักติดตัว และกร รมหนักนี้จะไปขวางทางให้ไม่พบกับความเจริญในชาตินี้

หลายท่านที่มีวิบากกร รมไม่ดีติดตัวมามาก เวลาไปไหว้พระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป พระสงฆ์ แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปแทน

เพราะมือก้มลงกราบแต่ใจกลับไปคิดในทางต่ำไม่ว่าเรื่องใดก็ตามต่อตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงหน้า

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกวิธีแก้ไขเอาไว้ว่า ให้ทำการขอขมาคำปรามาสนี้เสีย และรวมไปถึงพ่อแม่

ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ ให้พยายามทำก่อนทุกครั้งที่ทำการสวดมนต์

ตัวอย่างคำอธิษฐานขอขมา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต้ อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

“หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม

และพระอริยสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี

ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ พ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ ทั้งหลายทุกท่าน

ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ”

จากนั้นให้นำดอกไม้ถ้าเป็นดอกบัว 3 ดอกจะยิ่งดีขึ้น ให้ไปกราบขอขอขมาต่อหน้าองค์พระพุทธรูปที่เป็นประธานในโบสถ์วัดใดก็ได้

หรือจะทำที่บ้านก็ได้เลือกเอาที่เป็นวันพระ ยิ่งเป็นวันพระใหญ่จะยิ่งดีมากขึ้น เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น

จากนั้นให้กล่าวขออโหสิกร รม และตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่ทำอีก ขอเมตตาจากท่านให้ช่วยเจริญในธรรมสูงขึ้น

ให้มีจิตที่มั่นคงในการสำรวมกาย วาจา ใจได้อย่าด่างพร้อย และต้องพยายามรักษาศีล 5 ทำสมาธิ ตั้งใจทำไปเรื่อยๆ ความคิดต่ำแบบนี้จะค่อยๆ หายไป

หากเราแก้ไขได้สำเร็จ นอกจากลดกร รมที่เคยไปปรามาสไว้ แล้วยังเป็นการเพิ่มพลังทางใจให้มีกำลังมากขึ้น

เป็นบาทฐานในการสร้างบุญกุศล และทำให้การอธิษฐานทุกครั้งมีพลังบุญมากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้ว อยากจะเตือนใจสักนิด

เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้ว อยากจะเตือนใจสักนิด เราหลายๆ คน … …