ทำ 4 ข้อ ให้เป็นนิสัย ชี วิต ก็มีเงินใช้ มีเก็บไม่ขัดสน

ทำ 4 ข้อ ให้เป็นนิสัย ชี วิต ก็มีเงินใช้ มีเก็บไม่ขัดสน ทุกวันนี้ การบริหารเงินนั้น ไม่ใช่สิ่งที่บรรจุเป็นวิช าใช้สอนกันในโรงเรียนอ ย่ างเเพร่หล า ยนัก

เเต่เป็นสิ่งที่ เกือบที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ เเละจัดการกับชี วิตของตนเองภายหลัง

โดยเฉพาะในสถานการณ์ ที่เศรษฐกิจกำลังย่ำเเย่ เเละการวางเเผน การบริหารจัดการเงินนี่เเหละ

จะช่วยให้คุ ณสามารถมีคุ ณภาพ ชี วิตที่ดีได้ เเม้ว่าเศรษฐกิจ จะย่ำเเย่ ขนาดไหน

หล า ยคนคงสงสัยว่า คนร ว ยนั้น เขามีนิสั ยอ ย่ างไร ปฎิบัติตัวยังไงบ้าง

เเละเมื่อทำเป็นประจำเเล้ว ชี วิตนี้มีเงินใช้ มีกิน ในตอนเเรกๆ ต้อง ใช้ความ พ ย าย าม

พอสมควร เเต่เชื่อเถอะว่า ไม่ย ากเกินที่จะทำ เพราะเราทุกคนทำได้เสมอ

1 จำกั ดการใช้เงิน

ข้อนี้สำคัญควรฝึกไว้ก็คือ การจำกั ดการใช้เงิน ของเเต่ละเดือน

หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้เเค่นี้ เเละอ ย่ าให้ในกระเป๋ามีเงิน มากกว่า

จำนวนที่กำหนดไว้นะ เพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย เพราะถ้าลำบ ากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้

หากเราทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ เเละครอบครัวเราเเน่นอน

2 คิดทุกครั้ง ก่อนใช้เงิน

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า จำเป็นขนาดไหน คุ้มขนาดไหน เป็นของฟุ่มเฟือยไหม

อ ย่ าเห็นเเก่ ความต้องการตัวเอง ระงับกิเล สไว้บ้าง ไม่งั้นอนาคตจะลำบๅกเเน่

3 เเบ่งเงินไว้ออม 10 เปอร์เซน

จากร ายได้ทั้งหมด นี่เเหละคือนิสั ยต่างๆ ที่ทำให้ร ว ย

เเต่ถ้าใครไม่ค่อยใช้เงิน มาก ก็เเบ่ งออมมากกว่า 10เปอร์เซน ก็ได้

4 อ ย่ าหมุนเงิน สร้างห นี้ให้ตัวเองเพิ่ม

เเละเรานั้นต้องไม่สร้างห นี้ไม่หาเงิน จากเเหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อย

เพราะมันจะไม่จบ กล า ยเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปเรื่อยๆ มาเพื่อหมุนไปตลอ ด