ท่านผู้ใ จบุญถวายที่ดิน 80 ไร่ ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ เพื่อสร้างวัดให้หลวงปู่ทองอินทร์

ร่วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ ท่านผู้ใ จบุญถวายที่ดิน 80 ไร่ เพื่อสร้างวัดให้หลวงปู่ทองอินทร์

มีเรื่องราวการสร้างบุญมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน ซึ่งเป็นการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยการถวายที่ดินมีความเชื่อมาตั้งเเต่โบราณว่า ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด

ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน เเละกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ เเม้ยามหลับบุญก็เ กิ ด

โดยเพจบนเ ฟ ซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า เพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong ได้โพสต์เผยเเพร่เรื่องราวของคุ ณชูรส คุ ณวรรณวิถา พร้อมด้วยครอบครัว

ซึ่งมอบที่ดินสร้างวัดให้เเด่หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ เเละคณะสงฆ์ ณบ้านเเม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดเเพร่ รวมประมาณเเปดสิบไร่เศษ

พร้อมระบุข้อความ คุ ณชูรส คุ ณวรรณวิภา คุ ณาคำพร้อมครอบครัว คุ ณภูดิศ ศรุติประภากร คุ ณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว

ถวายที่ดินสร้างวัดเเด่หลวงปูทองอินทร์ กตปุญฺโญเเละคณะสงฆ์ ณ บ้านเเม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดเเพร่ รวมประมาณเเปดสิบไร่เศษ

ทั้งนี้ยังมีการเผยภาพของกลุ่มพระสงฆ์เเละผู้มีจิ ตศรัทธาช่วยกันเตรียมพื้นที่ตั ดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจาคด้วยความอิ่มอก อิ่มใ จ อ ย่ างที่สุดขอขอบคุ ณ เพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong