ยามชี วิตวิกฤต บุญของพ่อเเม่พลิกชี วิตเราได้

ยามชี วิตวิกฤต บุญของพ่อเเม่พลิกชี วิตเราได้

ทุกครั้งที่ชี วิตพบอุปสรรคก ร ร มทุกครั้งที่เจอเเต่ปัญหามืดเเปดด้าน

อ ย่ าทำร้ า ยตัวเองซ้ำด้วยการทำชั่ วเพิ่มหรือคิดว่าขอเเค่เเก้ปัญหาให้ผ่าน

เเต่ไปสร้างความเดือดร้อนละ เ มิ ดเบียดเบียนผู้อื่นจากที่มืดก็จะยิ่งมืดไปอีก

มาลองตั้งสติ ตั้งสัจจะให้เเน่วเเน่นับต่อจากนี้ขอลด ละ เลิกความชั่ วทั้งปวง

จะสร้างบุญไม่ว่าจะน้อยใหญ่เพียงใดทำจิ ตให้ผ่องใสมากที่สุดเท่าที่มากได้

ตั้งจิ ตน้อมลงระลึกถึงความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ของพ่อเเม่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อำนวยพรได้จริงที่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหน

ทั้งที่ท่านยังอยู่ เป็นพระพรหม เป็นเทวดาที่มีลมห า ยใ จหรือเเม้ท่านจากไปเเล้ว

เป็นเทวดาประจำตัวที่คอยดูเเลช่วยเหลือเราเเละเราเป็นผู้เ กิ ดมาหลายภพชาติ

ย่อมมีพ่อเเม่ในทุกภพทุกชาติที่เ กิ ดในทุกสถานะ ทุกวรรณะเเน่นอน มากมายมหาศาล

คนที่มีลูกรักลูกมากเเค่ไหนให้ทุกอ ย่ างได้เพื่อลูก

พ่อเเม่เราก็รักเรามากให้ทุกอ ย่ างได้เช่นกัน

ลองตั้งจิ ตดีๆ ขอเมตตาขอบุญบารมีพ่อเเม่ในทุกภพชาติ

บุญที่เราเคยทำมาในทุกภพทุกชาติในชาติปัจจุบัน

ที่เรานึกได้รวมเป็นมหาบุญกุศลขออำนาจเเห่งบุญพาเราให้พบทางออก

พาเราให้มีปัญญา พาเราให้ออกมาจากความมืดพาเราให้พ้นจากอุปสรรคก ร ร มทั้งปวง

สำหรับคนในชาตินี้ พบความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใ จเพราะพ่อเเม่เป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว รฝ่ายไม่ดี

ขอให้ลองให้อภัย ถอยออกจากความเ ก ลี ย ดชังถอยออกจากความขุ่นใ จ

ถอยออกจากวงเวียนก ร ร ม ให้อโหสิก ร ร มต่อกันก็เป็นบุญใหญ่มากเเล้วในชาตินี้

บุญใหญ่เเห่งการให้อภัยทานนี้ระงับเ ว ร เเละพาเราให้พ้นจากอุปสรรคก ร ร มทั้งปวงได้เช่นกัน