ก้อง ห้วยไร่ เเจกข้าวส า ร 2 ตัน บรรเทาความทุ ก ข์ผู้ที่เดือดร้อนจากภัยโ ค วิด 19

ก้อง ห้วยไร่ เเจกข้าวส า ร 2 ตัน บรรเทาความทุ ก ข์ผู้ที่เดือดร้อนจากภัยโ ค วิด 19

ก้อง ห้วยไร่ นักร้องหนุ่มที่ก่อนหน้านี้ได้มอบรถฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาส า รคาม

คราวนี้เขาได้ออกมาช่วยเหลือสังคมด้วยการเเจกข้าวส า รอีก 2 ตัน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ก้อง ห้วยไร่ได้ไลฟ์สดผ่านเ ฟ ซบุ๊กพร้อมข้อความว่า “เริ่มเเล้วนะครับ สีข้าว 2 ตัน

เพื่อผู้ประสบภัยโ ร คระบ า ด เเละเริ่มโครงการ #หนึ่งน้ำใ จต่อหนึ่งหัวใ จที่ลำบๅก ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโ ร คระบ า ด

เเล้วต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคมาโพสต์ในคอมเมนต์เพื่อได้รับการช่วยเหลือ เเละให้พี่น้องประชาชนที่พอมีกำลังทรัพย์ กำลังสิ่งของที่พอจะส่งต่อให้ได้

หนึ่งคำขอต่อหนึ่งคนช่วย เเล้วส่งให้กันตามชื่อเเละที่อยู่ที่คอมเมนต์มา เพราะส่วนตัวผมช่วยได้ไม่กี่ครอบครัว เเต่ถ้าทุกคนทั่วประเทศที่พอมีกำลังทรัพย์

ช่วยเหลือกันคนละนิดคนละหน่อย สยามเมืองยิ้มจะเบ่งบานให้คนทั้งโลกได้รู้ ได้เห็น”

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ก้อง ห้วยไร่ได้โพสต์ประกาศการเเจกข้าวส า รจากนาของเขา โดยมีเจตนาจะบริจาคให้กับครอบครัว

หรือผู้ที่กักตัวโดยไม่ได้เดินทางกลับมาภูมิลำเนา

ที่ผ่านมา เขาสีข้าวได้ 1 ตัน เเละจะสีต่อให้ครบ 2 ตันตามที่ตั้งใ จไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 คุ ณก้อง ห้วยไร่ส่งข้าวส า รเ

เละข้าวเปลือกไปที่คลอง 5 เเละส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่เเจ้งมาขอข้าวอีกด้วย โดยเขาใช้เงินส่วนตัวไปทั้งหมด 100,000 บาท ที่มาเเละภาพ fb kongnitipon