ชะต า 4 วันเ กิ ดด ว งรุ่งพุ่ งเเ ร งกว่าใครอื่น เกณฑ์รับโช คก้อนใหญ่ ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่

ชะต า 4 วันเ กิ ดด ว งรุ่งพุ่ งเเ ร งกว่าใครอื่น เกณฑ์รับโช คก้อนใหญ่ ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่

คนที่เ กิ ดวันพฤหัสบดี

คุ ณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง เเละเข้าใ จย ากมากที่สุดในบร รดาเจ็ดวันเ กิ ด คุ ณมักจะมีมุมลึ ก ลั บ ที่คนรอบข้างไม่รู้

คุ ณเป็นคนเพื่อนเยอะเเต่กลับขี้เหงา ทั้งๆ ที่มีคนอยู่รอบก าย เเต่ทำไมกลับรู้สึกโดดเดี่ยวก็ไม่รู้เเถมเป็นคนคิดมากอีกต่างหาก

ตัวตนจริงๆ กับสิ่งที่เเสดงออกนี้ หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่ งเเ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

คนที่เ กิ ดวันอังคาร

เป็นคนที่ มีเสน่ห์มาก ถ้าเปรียบกับคนที่เ กิ ดวันจันทร์เเล้ว จะมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกัน จะมีเสน่ห์ที่หน้าต า

เเต่คนวันอังคารหน้าต าธรรมดาพอไปวัดไปวาได้ เเต่ค ารมนี้ชนะข า ดลอย เข้าตำราที่ว่าค ารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง

ความจริงคนเ กิ ดวันอังคาร เป็นคนที่พูดจาสุภาพ หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่งเเ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

คนที่เ กิ ดวันพุธ

เป็นคนที่มีสติปั ญญ า หลักเเ ห ล มเ ฉ ลี ย วฉลาด โดยจะเก่งไปด้านใด ด้านหนึ่งถึงขั้นเป็นผู้เ ชี่ ย วช าญ ด้านนั้นไปเลย

เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เสมอตลอด คุ ณเป็นคนที่เเก้ปั ญ ห าเก่งมาก ไม่ว่าปั ญห าจะเล็ก หรือใหญ่ก็จัดการได้ทั้งหมด

คุ ณเป็นคนเก่งมากจนคนอื่นทำอะไรคุ ณไม่ได้ นอกจากคุ ณทำตัวของคุ ณเองคุ ณเป็นคนเพื่อนเยอะ ไปที่ไหนก็มีเเต่คนรู้จัก

หมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่ งเเ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต

คนที่เ กิ ดวันเส า ร์

รักอิสระเป็นคนง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่จุ กจิ กเรื่องมาก สำหรับในเรื่องการงานคุ ณ อย ากจะทำงานเเบบอิสระ

ไม่ต้องมีใครมาบั งคั บซึ่งเเปลกมากเพราะหากยิ่งบั งคั บคนเ กิ ดวันเส า ร์ ยิ่งไม่ทำงาน เพราะเมื่อไหร่ที่อย ากทำงาน

เดี๋ยวจะทำเองคุ ณเป็นคนนิสัยดีหมั่นขยันทำบุญ ด ว งชะต าพุ่ งเเ ร ง เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่ ก้อนโต