เ ศ รษฐินี กทม.ใช้เงิ น85ล้ า น สร้างวัดมอบเป็นสมบัติพุทธศาสนา

เ ศ รษฐินี กทม.ใช้เงิ น85ล้ า น สร้างวัดมอบเป็นสมบัติพุทธศาสนา

คุ ณหญิงชาวกรุงเทพฯ เเละครอบครัว ใช้เงินส่วนตัว 85 ล้านบาท

ซื้อที่ดินใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สร้างวัดจนเเล้วเสร็จ เข้ารับตราตั้ง ในชื่อ ‘วัดหทัยนเรศวร์’

มอบให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป

คุ ณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ได้เข้ารับใบเเต่งตั้งวัดหทัยนเรศวร์ จากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรมปัญญาภร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

เป็นผู้มอบเเละมอบตราตั้งให้ พระมานะ ฐานธัมโม อายุ 38 ปี พรรษา 13 สังกัด วัดราษฎร์บูรณะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นเจ้าอาวาส

สำหรับ วัดหทัยนเรศวร์ (มหานิกาย) มีพระภิกษุจำวัดรวม 6 รูป คุ ณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ เเละครอบครัวได้มีศรัทธาสร้างวัด

โดยจัดซื้อที่ดิน 1 เเปลงเนื้อที่ 26 ไร่ 38 ตารางวา ณ บ้านพุมะเดื่อ หมู่ 5 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี

เเละได้ขออนุญาต สำนักพุทธศาสนา สร้างวัด โดยใช้เงินส่วนตัวเเละครอบครัวจำนวน 85 ล้านบาท ในการสร้างวัดครั้งนี้

ใช้เวลาการก่อสร้าง 5 ปี จนสำเร็จ มอบให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป