รๅศีใดที่กำลังเจอคู้เเท้ เเละรๅศีใดที่กำลังจะร ว ย ส่งท้ายปี

ลัคนารๅศีเมษ

ดาวศุกร์คือสัญลักษณ์ในเรื่องของการเงินเเละความรัก การทำมุมของดาวในครั้งนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนารๅศีเมษโช คดีในเรื่องของเงินเป็นอ ย่ าง

มากค่ะ ใครที่ต้องลงทุนในจังหวะนี้คุ ณจะมีผลกำไรที่เกินคาดค่ะเเละใครที่ต้องการกู้เงิน หรือรอเงินก้อน เงินต กเบิกในจังหวะนี้คุ ณมีโอกาสที่จะ

ผ่านฉลุยค่ะ รวมไปถึงเป็นจังหวะที่คู่ค้าหุ้นส่วน หรือคู่ครองจะนำมาซึ่งโช คลาภเเละความสำเร็จ ถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนารๅศีเมษหลายๆ

คนจะมีการเปลี่ยนเเปลงพลิกผันในเรื่องของการเงินไปในทางที่ดีมากๆ ค่ะ

การทำมุมของดาวศุกร์เเละดาวใหญ่ๆ ในครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงถึงชาวลัคนารๅศีพิจิกในเรื่องของงานเเละเรื่องของความรักค่ะ โดดเด่นมากๆ ใน

เรื่องของความรักความสัมพันธ์ โดยเฉพาะชาวลัคนารๅศีพิจิกที่มีองศาที่ 18-29 องศา คนโสดชาวลัคนารๅศีพิจิกในองศาดังกล่าวมีโอกาสที่จะ

ได้เจอคู่ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคู่ในอดีตชาติที่ย้อนกลับเข้ามาในชี วิต รวมไปถึงมีโอกาสที่ดีมากในเรื่องของงานค่ะ

ลัคนารๅศีมังกร

สำหรับชาวรๅศีมังกรจะได้รับอิทธิพลที่ดีมากจากดาวพฤหัส ดาวเส า ร์ เเละดาวพลูโตที่เข้ามาทับในรๅศีเเละยังได้อิทธิพลที่ดีจากดาวศุกร์เเละ

ดาวเนปจูนที่มาทำมุมถึงอีกเรียกได้ว่าดับเบิ้ลดีค่ะ อิทธิพลในครั้งนี้จะส่งผลดีโดยตรงถึงชาวลัคนารๅศีมังกรในองศาที่ 18-29 องศา อิทธิพลใน

ครั้งนี้จะส่งผลถึงชาวลัคนารๅศีมังกรมีความสำเร็จในเรื่องของงาน ธุรกิจ เเละเรื่องของเงินทองโช คลาภค่ะ ในจังหวะนี้ใครที่รองานหรือต้องการ

งานใหม่จังหวะนี้คุ ณจะได้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใ จไว้ รวมไปถึงจะโช คดีมากๆ ในเรื่องของเงินค่ะ

ลัคนารๅศีมีน

สำหรับชาวลัคนารามีนอิทธิพลจากดาวใหญ่ๆ ในครั้งนี้จะส่งผลที่ดีมากในเรื่องของความสำเร็จค่ะ การทำมุมกันของดาวเนปจูนที่เป็นสัญลักษณ์

เเห่งจินตนาการเเละความฝัน กับดาวใหญ่ๆ อ ย่ างดาวพฤหัส ดาวเส า ร์ เเละดาวพลูโต คือมุมดาวที่เรียกว่า “ฝันที่เป็นจริง” ค่ะ เเละยังได้รับ

อิทธิพลที่ดีมากอ ย่ างดาวศุกร์เข้ามาอีก ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนารๅศีมีนในจังหวะนี้คุ ณมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คุ ณคิดเเละตั้งใ จไว้ค่ะ ไม่ว่าจะ

เป็นในเรื่องของความรัก หรือเรื่องของงานเเต่คุ ณจะต้องลงมือทำมันอ ย่ างตั้งใ จนะคะเเล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเ กิ ดกับคุ ณค่ะ อิทธิพลในครั้งนี้

จะส่งผลโดยตรงถึงชาวลัคนารๅศีมีน ในองศาที่ 13-23 องศา ค่ะ