3 ปีเ กิ ด นักษั ตรชะต าห ลุ ดพ้นเ ค ร าะห์ก ร ร ม โช คเข้าข้างเกณฑ์มีเงินทองเข้ามาไม่ข าด

พ้ นเค ร าะห์ นักษั ตรปีมะโ ร ง

ด ว ง ของคุ ณจะพุ่งสูงสุดขีด ว าสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศ ประเสริฐศรีอย่ างเเน่นอน

ยิ่งการเงินเเล้วนั้น บอกเลยว่าจะได้จับเงินเเสน เงินล้านเเน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลาก ถูกรางวัล ได้ล าภลอยก้อนใหญ่ก้อนโต

หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รผลบุญจะช่วยให้ผ่านพ้นเ ค ร า ะห์ก ร ร ม ที่ประส บอยู่

ชะต าจะดีจากนี้ยาวไปถึงช่วงกลางปีหน้า ด ว งดีอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะประส บความสำเร็จเป็นที่น่าพอใ จ

พ้ นเค ร าะห์ นักษั ตรปีกุน

มี เ ก ณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน จากการที่คุ ณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต ซื่อตรง

โช คชะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ด ว งของคุ ณ ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง

ทำอะไรก็จะเริ่มประส บความสำเร็จจากคนไม่มีเงินเก็บ ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อย

เเละนอกจากจะได้ปลดห นี้เเล้วยังมีเกณฑ์ได้ล าภจากการโช คเ สี่ ย งโช คเล็กๆ น้อยๆ

พ้ นเค ร าะห์ นักษั ตรปีข าล

จะหมดเ ค ร าะห์หมดโ ศ กโช คล าภก็มีเข้ามาให้ชื่นใ จ ด ว งจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่องของความรักเเล้ว

ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุ ขความเจริญ

อำนา จ ว าสนา ผลบุญจะช่วยประคั บประคองให้ครอบครัวของคุ ณเจริญยิ่งขึ้นไป