เดือนเกิดทั้ง 12 เดือน รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุ ณได้ จากสัญลักษณ์ประจำ

รู้กันหรือไม่ว่าแต่ละเดือนเกิดของเรานั้น มีสัญลักษณ์ประจำแต่ละเดือนด้วยน่ะ ซึ่งมันจะบอ กถึงนิสัยตัวตนที่แท้จริงของคุ ณได้ด้วยนะ

อย ากรู้กันหรือเปล่าว่าเดือนเกิดของตัวเองนั้น มีสัญลักษณ์คืออะไร และมันจะบอ กอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวคุ ณ ถ้าอย ากรู้แล้วเราไปดูกันเลย

มกราคม คือ มังกร

สัญลักษณ์ประจำเดือนเกิดของคนคือจิตวิญญาณแห่งมังกร บุคลิกของคนนั้นเป็นคนที่ทะเยอทะย าน มากกว่า

เดือนอื่น เป็นคนที่มีไฟ ในตัว หากคาดหวังอะไรที่สูงก็จะพย าย ามทำต ามให้ถึงที่สุด คุ ณเป็นคนที่เ ค รี ย ด ตั้งใจ และมีความศรัทธาแนวแน่ สัญลักษณ์นี้แหละคือสัญลักษณ์แห่งมังกร

กุมภาพันธ์ คือ นกฟีนิกซ์

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ นกฟีนิกซ์ คุ ณเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคนอื่น มาก เป็นคนที่แม้จะล้มมากี่ครั้งก็ไม่ยอมแพ้ เหมือนนกฟีนิกซ์ที่เกิดใหม่ได้เสมอ คุ ณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต าม คุ ณจะต้องฝ่าฟันไปจนกว่าจะสำเร็จ แม้จะต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ต้องสู้กับใคร คุ ณไม่เคยหลบ จิตวิญญาณของคุ ณเหมือนนักรบ นอ กจากพร้อมสู้เพื่อตัวเองยังพร้อมดูแลคนอื่นด้วย

มีนาคม คือ หยิน-หย าง

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ หยิน-หย าง คุ ณเป็นคนที่ชอบความสมดุล ต้องการความสงบในชีวิต คุ ณสามารถผสมผสานความดีและเ ล วได้อย่ างลงตัว เป็นคนที่ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง

ชอบประนีประนอม ชอบต่อรอง ชอบหาทางแก้ ชอบหาทางออ กที่ทุกคนยอมรับชอบช่วยเหลือผู้อื่น อย ากให้ทุก

คนอยู่ในความสงบ ไม่มีปัญหากัน สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ หยิน-หย าง น่ะเอง
เมษายน คือ สิงโต

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ สิงโต คุ ณเป็นคนกล้าหาญ และค่อนข้างก้าวร้าวพอสมควร เป็นคนที่แม้จะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวก็พร้อมต่อสู้และยืนหยัดขึ้น มาจนได้ คุ ณมีหัวใจของสิงโตโดยแท้

เป็นอิสระ และชอบที่ได้เป็นตัวเอง คุ ณมีนิสัยของนักรบ และพร้อมจะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ขัดขวางทุกอย่ าง ขอ

เพียงให้คุ ณผ่านพ้นไปได้ คุ ณอย ากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ โดดเด่นกว่าคนอื่น จิตวิญญาณของคุ ณไม่ต่างจากสิงโต จ่าฝูง ผู้นำที่กล้าหาญ และโดดเด่น

พฤษภาคม คือ ห ม าป่า

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ ห ม าป่า คุ ณเป็นคนชอบอยู่คนเดียว มีความลึกลับหน่อยๆ และมีนิสัยชอบปกป้องตัวเอง คุ ณเป็นคนรักอิสระพอสมควร ไม่ชอบไปข้องเกี่ยวกับใครๆ มาก

เพราะรู้สึกว่ารำคาญ แต่ก็ชอบปกป้องชอบดูแลคนใกล้ตัวด้วย ลึกลงไปในใจ คุ ณค่อนข้างโดดเดี่ยว รู้สึกเหมือนตัว

คนเดียว ไม่ค่อยมีใครเข้าใจ เพราะอย่ างนี้ สัญลักษณ์ประจำตัวของคุ ณก็คือ ห ม าป่า เดียวดาย ที่แม้จะชอบอยู่กับฝูง แต่บางทีก็ชอบหลบไปอยู่ตัวเดียว

เดือน มิถุนายน คือ ปลา

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ ปลา คุ ณเป็นคนที่มีสีสันและเต็มไปด้วยอารมณ์ เป็นคนที่อ ดทนและจะ

ผ่านช่วงเวล า ย ากลำบากได้ง่ายกว่าคนอื่น คุ ณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง รับฟังเสียงจากจิตใจของตัวเองเสมอ และมักทำอะไรต ามอารมณ์ของตัวเองเป็นหลัก

ยิ่งถ้ารู้สึกว่าชีวิตเริ่มหลงทางหรือไม่เข้าท่า คุ ณจะถามตัวเองทันทีว่า มันเหมาะไหมที่จะทำแบบนี้ ถ้าสัญชาตญาณ

บอ กว่าใช่ ใครจะห้ามยังไง คุ ณก็ไม่สนใจ สัญชาตญาณถือเป็นสิ่งมีค่าที่สุดของคุ ณแล้วล่ะ สัญลักษณ์ประจำตัวคุ ณคือปลา ที่เวลาจะวางไข่หรือว่ายน้ำไปไหน ก็ใช้สัญชาตญาณบอ กเสมอ

กรกฎาคม คือ ไฟ

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ ไฟ คุ ณเป็นคนที่แพสชั่น ทำอะไรก็ต้องเต็มที่เสมอ

คุ ณพร้อมทำทุกอย่ างเพื่อให้ความฝันเป็นจริง ไฟในตัวคุ ณอาจไปเผาคนใกล้ชิดก็ได้โดยคุ ณไม่ได้รู้ตัวเลย คุ ณยังมีบุคลิกที่ก้าวร้าวและอาจจะป่าเถื่อนในบางเวลา คงเพราะไฟในตัวคุ ณนี่แหละที่เผาใจคุ ณ มันอาจจะส่งผลทำให้คุ ณต้อง

ลำบากหล า ยต่อหล า ยครา แต่ขณะเดียวกัน มันก็ช่วยส่องแสง นำพาคุ ณไปยังเป้าห ม ายที่ต้องการด้วย ต้องใช้

ไฟในตัวอย่ างระวังนะ เหมือนที่เขาว่า ไฟถ้าใช้อย่ างเหมาะสม มันก็กล า ยเป็นประโยชน์ แต่ถ้าใช้แบบไม่เหมาะ มันก็เผายับได้เหมือนกัน

สิงหาคม คือ ม้า

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ ม้า คุ ณเป็นคนรักอิสระและกล้าหาญมาก คุ ณชอบคิดอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ชอบทำอะไรไม่เหมือนใคร การได้ทำอะไรที่อย ากทำจะดึงพรสวรรค์ในตัวคุ ณออ กมาได้เต็มที่

คุ ณเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจและกล้าพูดความจริง คุ ณไม่เคยละอายในตัวเองเลยไม่ว่าจะทำอะไรลงไป เพราะคุ ณมั่นใจในสิ่งที่ทำและรู้ว่าทำดีที่สุดแล้ว คุ ณเปรียบเหมือนม้าป่าที่ชอบควบไปทั่ว และไม่ได้คิดร้ า ยอะไรกับใคร

กันย ายน คือ ดอ กไม้

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ ดอ กไม้ คุ ณเป็นคนอ่อนหวาน เรียบง่าย คิดอะไรง่ายๆ คุ ณชอบกลิ่นหอมโดยเฉพาะกลิ่นของดอ กไม้ คุ ณเป็นคนที่งามทั้งกายและใจ เป็นคนอบอุ่น อยู่ด้วยแล้วคนอื่นๆ สบายใจ

ก็เหมือนดอ กไม้น่ะแหละไม่ใช่ดอ กไม้ที่หอมแรงๆ นะ แต่เป็นดอ กไม้กลิ่นอ่อนๆ สีอ่อนๆ ดูแล้วสบายต าสบายใจ นั่นแหละคุ ณ

ตุลาคม คือ ด ว งดาว

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ ด ว งดาว คุ ณเป็นคนที่มีบุคลิกเหมือนด ว งดาว นั่นคือ เวลาใครมองคุ ณ พวกเขาจะรู้สึกถึงความหวัง คุ ณสามารถนำผู้คนไปสู่สิ่งดีๆ เมื่อใครหลงทางก็ต้องมองหาคุ ณเป็นคนแรก คุ ณมีคำ

แนะนำที่ดีให้ทุกคนได้เสมอ ยิ่งถ้าใครเจอสถานการณ์ลบๆ หรือไม่สบายใจ ถ้าได้เจอคุ ณ ก็จะมีพลังมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้น และนั่นแหละ ตัวคุ ณแหละ ด ว งดาวของทุกคน ความหวังของใครต่อใคร

พฤศจิกายน คือ ต้นไม้

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ ต้นไม้ คุ ณเป็นคนใจดี สนใจผู้อื่น และคิดถึงคนอื่นเสมอ คุ ณพร้อมปกป้องคนอื่น เป็นหลักให้ใครต่อใครยึดได้เสมอ คุ ณมีความพย าย ามมีความอ ดทนและมีเสน่ห์ โดยธรรมชาติแล้ว

เป็นคนที่พร้อมจะให้คนอื่น พร้อมช่วยเหลือคนอื่น พร้อมจัดการปัญหาให้ทุกคน ก็เหมือนต้นไม้ใหญ่นั่นแหละ ใครๆ ก็ต้องการพึ่งพา

ธันวาคม คือ น้ำ

สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุ ณคือ น้ำ คุ ณมีบุคลิกไม่ต่างจากน้ำ ไหลไปได้เรื่อยๆ ใครต่อใครมักคิดว่าน้ำดู

ไม่สำคัญ แต่ความจริงแล้ว น้ำนั้นแข็งแกร่งมาก แม้แต่ภูเขา ถ้าโดนน้ำกัดเซาะบ่อยๆ ก็ยังพังทล า ยได้เหมือนกัน คุ ณมีทั้งความนุ่มนวลและรุนแรงในตัวเอง

และยังอั น ต ร า ยด้วย บางทีคุ ณเหมือนน้ำ บางทีก็เหมือนทะเลที่คลื่นแรง ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์เป็นแบบไหน อย่ างไรก็ต าม คุ ณมีข้อ ดีแบบน้ำคือ ปรับตัวได้ง่าย และเข้าได้กับทุกๆ ภาชนะนะ