ชี วิตจะดูไม่ เเ ก่ ผู้หญิงทำตัวเเบบนี้

1 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต เเละลืมอดี ต

2 หัวเราะเสี ยงดัง ๆ หัวเ ร าะมาก ๆ

3 อยู่กับใครเเล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก ก็จงถอยออกมา

4 หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ต้องเก่งก็ได้เเต่เอาที่ทำเเล้วสบายใ จก็พอ

5 เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น อ ารมณ์ดี

6 ไม่เข้าสังคมที่ตนเองอึดอัด ถึงสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงขนาดไหนก็ตาม

7 เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใ จ ใครไม่เข้าใ จปล่อยไป เพราะเราไม่มีเวลา ไม่ว่าง เเละไม่อย ากเเ ก่

8 อย่ าหม กมุ่นเรื่องที่ผ่ านมาเเล้ว

9 ห ายใ จเข้าลึก ๆ ผ่อนห า ยใ จอ อ ก ย าว ๆ

10 ยิ้มเข้าไว้เสมอ เเม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง เมื่อเป็นเเล้วเเ ก้ย ากมาก

11 มือเท้า เล็บมือ เล็บเท้า สะอาด ผิ วเนื้ อดีเหมือนกับใบหน้า

12 อย่ าพูดจาซ้ำซ าก ให้น่าเบื่อ

13 ดูเเลตนเองดีดี อย่ า ดู ถู ก ตัวเองว่าเเ ก่เเล้วไม่สำคัญอะไร

14 ทำฟั นให้สวยเสมอ สุ ขภาพฟั นต้องดีอยู่เสมอ

15 อย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น อย ากเป็นหม อดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ

16 อย่ าจี บปากจี บคอ เพราะริมฝิป ากจะได้ไม่ย่ น

17 อย่ ายีผม อย่ าฉี ดสเปรย์ อย่ าดัดผม

18 ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน ไม่ต้องใส่ใ จคนอื่นขนาดนั้น อย่ านิ น ทาว่าร้ า ยเขา

19 อย่ าใส่ชุดเชย ๆ ใส่เสื้อผ้าเเบบใหม่ ๆ บ้าง เเบบที่ไม่คุ้นเคย

20 มีความคิด มีความฝัน มีความหวัง เเละมีจินตนาการ