ความผูกพัน กับ การผูกมัด นั้นเเต กต่างอ ย่ างไร เรามีคำต อ บ

ความผูกพันเป็นสายใยบางๆ ที่ค่อยๆ เกาะเกี่ยวถักทอขึ้น โดยเริ่มต้นจากเส้นใยที่บางที่สุด

คือ ความรักความรักที่เริ่มต้นขึ้น จะถูกความผูกพันห่อหุ้มเอาไว้ให้ย ากต่อการกระทบ เเละทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นความผูกพัน

จะทำให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของชี วิต กันเเละกัน ทำให้รู้สึกคิดถึงย ามที่ต้องอยู่ไกล

จนดูเหมือนว่าจะอยู่ห่างกันไม่ได้ความผูกพันจะทำให้เ กิ ดความอาทร

ที่จะต้องห่วงใยทุกๆ อย่ างส า รพัด อย ากเอาใ จใส่ อย ากดูเเลทุกอย่ าง เส้นเเบ่งระหว่างความผูกพัน

เเละ การผูกมัด จึงถูกลากมาใกล้กันอย่ างช่วยไม่ได้ฉะนั้น การเเสดงออก ทั้งการกระทำเเละความรู้สึก

ไม่อาจอ้างความผูกพันได้ทุกครั้ง ไม่เเน่ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่อาจจะเ กิ ดจากการผูกมัด โดยที่เราไม่เคยรู้ก็ได้

ความผูกพัน อาจจะทำให้เรายกน้ำส้มเเก้วหนึ่งไปวางไว้ให้ ขณะที่เขากำลังทำงาน

เเต่การผูกมัดจะบังคับให้เขๅดื่มตอนนั้น หรือดื่มให้หมดความผูกพันอาจจะทำให้เราดูเเลเครื่องเเต่งกายเขาให้สะอาดเรียบร้อย

เเต่การผูกมัดจะบังคับให้เขาสวมใส่ชุดนั้นชุดนี้ความผูกพันจะทำให้เราโทรศัพท์ไปหา

เพื่อถามว่าทุกอย่ างเรียบร้อยดีไหม เเต่การผูกมัดจะทำให้ถามว่าทำอะไร เเละอยู่กับใคร

เพราะความผูกพันจะสอนให้รู้จัก การไว้ใ จซึ่งกันเเละกัน เเต่การผูกมัดจะทำให้หัวใ จเต็มไปด้วยความหวาดระเเวง

เช่นนั้นเเล้วความผูกพันอาจจะหมายถึง การได้ทำอะไรให้ การได้ดูเเล ได้คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ

คอยหยิบยื่นเมื่อเขาร้องขอ คอยเติมเต็มเมื่อมีบางอย่ างที่พร่องลงไป ก็เพียงพอเเล้ว ก็สุขใ จเเล้ว

ความผูกพันจะสอนให้เราเปิดประตูหัวใ จไว้ให้กว้างๆ เพื่อที่จะให้เขาได้ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่ างสบายใ จ

เเละให้เขารู้สึกผ่อนคลายเมื่อกลับเข้ามาในขณะที่หัวใ จมีความรัก รู้สึกรักใครสักคนนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องเฝ้ามองการเดินทาง

เเละการก่อตัวของเยื่อใยบางๆ เเห่งความรักว่าสายใยที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นที่ห่อหุ้ม

เเละหล่อเลี้ยงความรักนั้น จะถูกถักทอขึ้นให้กลายเป็น เยื่อใยบางเบาที่เกี่ยวพันหัวใ จ

หรือกลายเป็นเชือกเส้นใหญ่เเน่นหนาที่กำลังรัดหัวใ จไม่จำเป็นเลยที่คุ ณจะอยู่กับฉันตลอดเวลา

เพราะความรักไม่ใช่พันธนาการเเละความรักของฉันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อกั ก ขั งคุ ณ เเต่มีไว้เพื่อให้คุ ณไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้

โดยมีความรักของฉันติดตามไปผมจะไม่ผูกมัดคุ ณไว้ด้วยสิ่งใด เเต่ผมจะผูกพันหัวใ จคุ ณไว้ด้วยความรักคุ ณทำให้ฉันกลายเป็นนก

ปลดปล่อยความคิดของฉันให้เสรีกล้าบินสูง กล้าบินไกล คุ ณทำให้เชื่อว่า ไม่ว่าฉันจะไปอยู่ตรงไหนของโลก

คุ ณจะเป็นรังรออยู่ที่ปลายทางถ้าคุ ณกลายเป็นนกจริง อย่ าให้ผมเป็นเเค่รังที่รอเวลาคุ ณกลับมาเท่านั้น

เพราะวินาทีที่รอคอยคุ ณ มันจะท ร ม า นผมจนไม่อาจทำอะไรได้ขอให้ผมได้เป็นท้องฟ้า

ที่ไม่ว่าคุ ณจะอยู่ที่ใด ผมก็จะได้โอบอุ้มเเละดูเเลคุ ณตลอดเวลา