ดูเเลตัวเอง ลองทำตาม 35 วิธีนี้ ทำให้สวยปังอยู่ตลอดเวลา

1 อย่ าลืมห า ยใ จเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใ จออกย าวๆ ทำหัวใ จให้เต้นช้าๆ

2 อมยิ้มไว้เสมอเเม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำ ลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นเเล้วเเก้ย ากมาก

3 ไม่อ้ วนไม่ผอม

4 อย่ าเเต่งหน้าสีสั นจัดจ้าน อย่ าเขียนขอบตาสีดำ อย่ าใส่ขนตา ป ล อ ม

5 อย่ าจี บปากจี บคอ รอบๆ ริมฝีป ากจะได้ไม่ย่น

6 อย่ าสวมสร้ อยทอง

7 นั่งเดินตัวตรง มั่นใ จในตัวเอง

8 ออกกำลังกายเบาๆ ทุกวัน

9 อย่ าหมกมุ่ นเรื่องอดี ต

10 มีความรัก

11 หลงรักภรรย าหรือสามีตัวเองบ่อยๆ ตามจีบกันทุกวัน

12 ใช้เงินเพื่อตัวเอง

13 ดูเเลตัวเองดีดี อย่ าดูถูก ตัวเองว่าเเ ก่เเล้วไม่สำคัญ

14 หัวเราะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

15 การมีความหวัง มีความฝัน เเละมีจินตนาการ

16 อ่ านข่ าว ติดตาม ข้ อมู ลข่ าวส ารที่ทันสมัย

17 อย่ าดัดผม อย่ ายีผมอย่ าฉี ดสเป รย์

18 มือเท้า เล็ บมือเล็ บเท้าต้องสวยสะอาด ผิ วเนื้ อดีพอๆ กับใบหน้า

19 อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหัวงู หรือมนุษย์ป้ า

20 เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใ จเรา ใครไม่เข้าใ จปล่อยไป เพราะเราไม่ว่างไม่มีเวลาเเละเราไม่อย ากเเ ก่

21 หาความรู้เเละฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำเเล้วสบายใ จ

22 อย่ าพูดจาซ้ำซ าก

23 ไม่เที่ยวดื่มน้ำสะอาดทาครี ม กางร่ม

24 ไม่กลั วเ ท คโ นโ ลยี

25 ทำฟั นให้สวยเสมอ สุขภาพฟั นต้องดี

26 อย่ ายุ่ งเรื่องชาวบ้าน อย่ านิ น ท าว่าร้ าย

27 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอดีต

28 หัดปฏิเส ธไม่ทำ ไม่ไป ไม่เอา สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อย ากได้ที่ที่ไม่อย ากไปโดยไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องเ ก ร งใ จใคร

29 อยู่กับใครเเล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใ จเต้นเเ รงหัวใ จเต้นไม่เป็นจังหวะ เพราะไม่สบายใ จขอให้ออกห่าง เเละเลิ กอยู่ใกล้ๆคนคนนั้นอีก

30 อย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึ ดอั ด เเม้ว่าสังคมนั้นจะดี หรือมีชื่อเสี ยงว่าดีเพียงใด

31 เลือกมีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า

32 อย่ าใส่ชุดเช ยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าเเบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

33 อ ากเป็นหมอดูให้ไปเรียนดูหมอ อย ากเต้ นรำให้ไปเรียนเต้ นรำอย ากยิ ง ปื นให้ไปหัดยิ ง ปื น

34 ละทิ้งล าภ ย ศส รรเสริญ

35 ทำตัวเหมือนพระธ าตุเเ ช่เเห้ง คือเเวดล้อมด้วยน้ำ เเต่ไม่เปียก เเวดล้อมด้วยกิเ ล ส เเละความชั่ วร้ าย เเต่ไม่ทำบ าปเเละไม่ชั่ วร้ ายตามเขา