5 บทสวดคาถาค้ า ข า ยดี ร่ำร ว ย ยิ่งสวดยิ่งได้ มีโช คลาภ

ในการจะทำการค้า นอ กจากความขยันเเล้วเเม่ค้าพ่อค้าก็อาจจะต้องมีตัวช่วยในการทำมาหากินนั่นคือ คาถาค้ า ข า ยดี

ซึ่งส่วนใหญ่จะคาถาที่นำมาใช้ก็จะมีด้วยกันหลากหล า ย เเต่หลักๆ คงหนีไม่พ้น คาถาร่ำร ว ย คาถาเรียกท รั พ ย์ คาถาข า ยดี เป็นต้น

ยิ่งสวดยิ่งได้ คาถาค้ า ข า ยดี ก่อนข า ยของเเนะให้สวดบทนี้จะร่ำร ว ยอย่ างเเรกเลย เเนะนำให้เอาใบไม้ ใบขนุน ใบมะยม

ใบไม้ชื่อที่เป็น มงคล เเช่น้ำใส่ขันไว้เเล้วสวดภาวนา เลร็จเเล้วนำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ข า ยคล่อง

อันดับ 1 คาถาเรียกเงินเรียกทอง

เพราะฉะนั้นยิ่งช่วงนี้ เศรษฐกิจไม่ค่อยจะเป็นใ จ ให้ค้ า ข า ยกำไรดีซะด้วย อย่ ามัวเเต่นั่งปัดเเมลงวันกันอยู่

มาใช้เวลาให้เ กิ ดประโยชน์ ด้วยการท่องมนต์คาถาเรียกเงิน เรียกทอง ให้ค้ า ข า ยดี กำไรเต็มมือเต็มร้านกันดีกว่าก่อนอื่นเลย

เเนะนำให้คุ ณ อาบน้ำเเละทำภารกิจส่วนตัว ให้ร่างกายสะอาดสะอ้านก่อน จากนั้นตั้งสมาธิให้มั่น

เตรียมน้ำสะอาดใส่ขันไว้ เเล้วตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นต่อด้วยพุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิ ตตัง

เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตต า ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิ ตตัง พันธัง เอหิฯท่องเเบบนี้ ทั้งหมด 9 จบ เเล้วเป่าใส่น้ำในขัน

เพื่อทำเป็นน้ำมนต์ ปะพรมทั่วร้าน ก่อนที่จะทำการเปิดร้านของทุกๆ วันนะ เพื่อช่วยให้ค้ า ข า ยดี มีกำไรลูกค้าเข้าร้านอย่ างไม่ข า ดสายนั่นเองค่ะ

อันดับ 2 พระคาถาหลวงพ่อปาน วัดบางน มโค

คาถา นี้พ่อค้าเเม่ข า ยที่อยู่เเถวอยุธย า นิยมสวดกัน มาก เพราะเรียกลูกค้าให้เข้ามาซื้อของในร้านได้จริง หมั่นสวดเป็นประจำ

จะมีเเต่สิ่งดีดี เข้ามาในชี วิต โดยสวดก่อนนอน ตื่นนอน ตอนขึ้นรถ ตั้งร้านข า ยของเสร็จ เเละตอนใส่บาตร เเล้วเเต่สะดวก

ตั้งนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ( สวดทั้งหมด 1 จบ)

อันดับ 3 คาถาค้ า ข า ยดี

คาถานี้สวดสั้นๆ ไม่ต้องท่องหล า ยจบ เเต่เเนะนำให้เอาใบขนุน ใบมะยม เเช่น้ำใส่ขันไว้เเล้วสวดภาวนา

นำน้ำไปประพรมให้ทั่วร้าน จะทำให้ข า ยคล่องมากขึ้น

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

อันดับ 4 คาถาเงินล้าน

เป็นคาถาของ ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง คาถาที่ได้จากก ร ร มฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน เเละพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ

ซึ่งหลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้โดยตรงจากองค์ สมเด็จฯ(องค์ปฐม)ตั้งเเต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี

จึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอ กว่า คาถาที่ได้จากก ร ร มฐาน เขาจะไม่บอ กใคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 เวลา 23.59 น.

องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลาน เเละพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ

เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำเเย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532

จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถาเหล่านี้ช่วย เพื่อพุทธบริษัท เเละลูกหลานของหลวงพ่อ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ตั้งนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินเเสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ข า ดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น) เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

อันดับ 5 คาถาร่ำร ว ย

เสริมด ว งโช คลาภ ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด เเล้วนำน้ำนั้นเอามาพรมให้ทั่วบริเวณบ้านเรือน หรือ ร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองไม่ข า ดสาย

หมั่นสวดเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ค้ า ข า ยดี ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ

มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ