กาลเวลาพิสูจน์ใ จคน รอดูดีๆ เเล้วจะรู้ได้ด้วยตนเอง

กาลเวลาพิสูจน์ใ จคน ยังไม่เก่าเก็บจนเกินไปเพราะคนบางคน

เราอาจจะไม่รู้จักเขาเลย หากเขาเผยธาตุเเท้ออกมา

ระยะเวลาบ่งบอกได้เเค่อายุที่มากขึ้น เเต่ความคิดอ่ๅน

ความดี ศีลธรรมภายในใ จคนๆ นั้น เราบอกไม่ได้

บางคนสิบปี บางคนครึ่งชีວิຕ บางคนใช้เวลาไม่นานเราก็ได้เห็นตัวตนของเขาเเล้ว

ต่างจากบางคนเเม้จะรู้จักมาครึ่งชีວิຕ เเต่พอได้เห็นถึงความเห็นเเก่ตัว เอาเเต่ได้

เราต้องขนลุกด้วยความสยองทันทีทำอะไรได้อ ย่ างนั้น ยังเที่ยงเเท้เเน่นอนเสมอ

หากเขาทำเราเ จ็ บซ้ำมาก ก ร ร มของเขาจะพาเขาไปสู่ความเ จ็ บซ้ำใ จเหมือนกัน

หากเขาทำให้เราทุ ก ข์มาก วันหนึ่งก ร ร มเล่นงานก็ทุ ก ข์มากเช่นกัน

อ ย่ าคิดว่าก ร ร มไม่มีจริง คนที่พูดเเบบนี้ได้เพราะยังเสวยสุข บุญเก่าอยู่ รอดูดีๆ เเล้วจะรู้ได้ด้วยตนเอง