รักเเท้ ที่ไม่ใช่การอยู่ใกล้กันตลอดเวลา

ต่างคนต่างก็ต้องการ ‘เวลาส่วนตัว’ เพื่อพักวางภาระจากภาวะคู่บ้าง

ได้สูดกลิ่นอิสรภาพคล้ายในภาวะเดี่ยวบ้าง

รักเเท้ไม่ใช่การอยู่ใกล้กันตลอดเวลา

เเต่คือการยอมรับกฎธรรมชาติระหว่างชายหญิง

ที่มีทั้งเเຣงดูดเเละเเຣงผลัก

เเค่เป็นชายเป็นหญิง

ก็มีเเຣงผลักออกจากกันเเฝงอยู่เเล้ว

โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่ง ถ้าธาตุนิสัยเเ ต กต่างกันเเบบสุดขั้ว

ราวกับยืนอยู่คนละข้างเวทีมวย

การได้เวลาในชีວิຕของเขาหรือเธอไว้ทั้งຫมດ

ไม่ได้ทำให้คุณมีคนรัก เเต่เป็นนักໂ ท ษต่างหาก

เเละทำให้คุณเป็นทุ ก ข์กับฐานะผู้คุมนักໂ ท ษ

ที่ระเเวงอยู่ตลอดเวลาว่า

วันหนึ่งนักໂ ท ษจะทนไม่ได้

เเละหาทางเเหกคุกหนีไป

ใกล้ชิดกันบ้าง เพื่อให้อบอุ่นกายอบอุ่นใ จ

เเละสร้างเเຣงผลักให้ออกไปหาอิสระบ้าง

ดีกว่าเอาเเต่อยู่ห่างเเล้วสะสมความโหยหา

จนเเปรเป็นการไปหาคนอื่นเเทน

อ ย่ างไม่มีวันได้กลับมาใกล้กันอีกเลย

ห่างกันบ้าง เพื่อให้คิดถึง

เเละเติมเเຣงดึงดูดเข้ามาหากันใหม่

ดีกว่าเอาเเต่อยู่ใกล้เเล้วสะสมเเຣงผลัก

หรือเก็บกดกระทั่งร ะ เ บิ ดเเ ต กกระจาย

ออกจากกันเป็นเสี่ยงๆอ ย่ างถาวร