จ งฝึกตัวเองให้มีคุณค่ๅ หัดพึ่งพๅตัวเอง จนใครๆ อยๅกที่จะมีเรๅ

ความสัมพันธ์ที่คิดว่าร่วมกันสร้างมาอย่ างดี พอมาถึงจุดนึง กลับไม่มีความสุขต่อไป

เพราะกลายเป็นเราที่ถูกให้ความสำคัญน้อยลงเรื่อยๆ พอมาถึงขั้นนี้ ก็ถึงเวลานั่งทบทวนตัวเองเเล้วล่ะ

เด็ดเดี่ยวเเค่ไหน มันอยู่ที่ใ จ ไม่มีใครจะคิดถึงเราได้ดี เท่ากับเราเองหรอก

เพราะใ จ เป็นตัวกำหนดพฤติ ก ร ร ม ทุกอย่ าง ฉะนั้นจึงเป็นเราเองที่จะเลือกเดินออกมา

จากสิ่งที่ไม่มีความสุขอีกต่อไป หรือเราจะเลือกอยู่กับอดีตที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา

อย่ าปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีວิຕเรามากไป ในวันที่ เ จ็ บ จนชาขอให้มองโ ล กตามความเป็นจริง

คุณยังมีชีวิ ต เเละทุกสิ่งทุกอย่ างนั้นคุณเป็นเจ้าของ ได้เวลาที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเเล้ว

เลิกคิดเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิ ดอะไรเลย หากเราจะมองโ ล กเเ ง่บวก เเละคิดเข้าข้างตัวเองไปบ้าง

เเต่ถ้าการคิดเข้าข้างตัวเอง ทำให้เราจมอยู่กับชีวิ ตที่ไม่มีคุณค่าก็ ป่ ว ย การจะสานต่อ เราอาจจะรู้สึกอย ากให้โอกาส

อย ากให้เขาคนนั้นนึกถึงวันดีๆ ที่ผ่านมาเเต่จงลองไต่ตรองให้ดีว่าการให้โอกาสของเรานั้น

มันนานเกินไปเเล้วหรือไม่ เเละดู พ ฤ ติ ก ร ร ม ของเค้าว่า สมควรได้รับโอกาสจากเราไหม

ให้ความ เ จ็ บ ป ว ด เป็นครูสอนเรา เพราะมีชีວิຕจึงยัง เ จ็ บ ป ว ด เเละเพราะ

เ จ็ บ ป ว ดเราจึงเห็นความงดงามของสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่ างความรัก ลองชั่งน้ำหนักความรู้สึกดู

ว่าทุกวันนี้นั้นความ เ จ็ บ ป ว ด อยู่ในระดับที่มากกว่าความรักความเข้าใ จมั้ย ถ้ามากเกินไปก็ถอยออกมา

ไม่ต้อง โ ท ษ ตนเองเเละวันเวลาที่ผ่านไป เเต่จงขอบคุณความ เ จ็ บ ป ว ด เพราะมันทำให้เราเติบโตขึ้น

อะไรที่เคยเห็นว่าสำคัญ วันนี้ไม่เหมือนเดิมต่อไป ควรจะจบมันซะ

เพราะในชีວิຕเรามีโอกาสได้พบกับคนอีกมากมาย สักวันเราจะได้พบคนที่สมควรได้รับความรักจากเราเอง

เราจำเป็นต้องมองเห็นตัวเองบ้าง เห็นว่าวันนี้เเ คร์คนอื่นเเค่ไหน

เห็นว่าวันนี้ เ ห นื่ อ ย เเค่ไหน ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะเ ยี ย วย า

เเละพาตัวเองเพื่อข้ามผ่าน ความ เ จ็ บ ป ว ด ได้ เมื่อวันที่เราเ ห ง า เมื่อวันที่เราเ ศ ร้ าเเละในวันที่เราไม่มีใคร

อย่ า บ อ ก เลยว่าเราไม่เหลือใครเพราะสุดท้าย เรายังเหลือตัวเอง ที่ยังรักตัวเองอยู่ อย่ าเเ บ ก อะไรเกินตัว รักตัวเองบ้างนะ

“อย่ าทำตัวให้มีค่า” “เพราะว่าอย ากมีใคร”

“เเต่จง ทำตัวให้มีค่า” “จนใครๆ อย ากที่จะมีเรา”