18 ข้อที่ทำให้เรานั้นเข้ๅใ จความสุข จริงเเล้วๆมันอๅจ อยู่เเค่คืบ

1จงมอบคุณค่า ให้กับคนที่เห็นคุณค่าของคุณ อย่ าไปสนใ จ คนที่ไม่เคยสนใ จคุณ

2วันใดที่สับสนกับการกระทำบางอย่ างของเค้า ให้ลองเปิดใ จคุยกัน

3คนที่รักคุณจริง เค้าจะทำดีกับคุณเสมอไม่ว่าจะภาวะไหนก็ตาม

4คุณค่าของเรา ถูกต ัดสินจากตัวเราเองว่าจะมองเห็นค่าของตัวเองเเค่ไหน ไม่มีใครมีสิทธิมาต ัดสิน ว่าเรามีค่า หรือไ ร้ค่า

5เเต่ถ้าเค้าไม่ยอมอธิบายเเล้วต้องเลือกระหว่างเดินออกมา กับฝืนไปต่อ จงเลือกเเบบเเรกครับ

6หากเค้าไม่ยอมคุยก็จงอย่ าโวยวาย หรือหงุ ดหงิ ด ให้ลองจนกว่าเค้าจะพร้อมอธิบาย

7การอยู่คนเดียวบ้างก็ไม่ได้เล วร้า ยหรอกลองใช้เวลาอยู่ดับตัวเองดูบ้าง ความรักก็เเค่ส่วนหนึ่งของชีວิຕเท่านั้น

8เเต่ต้องระวังการทำดีตอนที่เค้ารู้ว่ากำลังจะเสี ยคุณไปคนส่วนใหญ่จะทำดีกับคุณเเค่สองเวลา คือตอนที่ยังไม่ได้คุณมา กับตอนที่กำลังจะเสี ยคุณไป

9เวลาทะเ ล าะกับใคร จำไว้ข้อเดียวถ้าเลือกที่จะยอมเเพ้ ดีกว่าไหม

10เข้าใ จว่ารักมากเเต่การฝืนไปต่อในความไม่ชัดเจน สุดท้ายจะมีเเต่เจ็ บป วดเมื่อได้รู้เฉลยในตอนจบ

11เพราะคนที่รักคุณจริงเค้าไม่มีวันปล่อยคุณไม่สบายใ จ หรือปล่อยคุณห า ยไปไหนอยู่เเล้ว

12เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คนหนึ่งคนจะให้อีกคนได้ ดังนั้นถ้าคุณไม่เคยได้เวลาจากเค้าเลย เเปลว่าคุณไม่ได้มีค่าสำหรับเค้าขนาดนั้นครับ

13เเล้วถ้าทะเล าะกันอีก ลองสังเกตว่าเค้ามีเเนวโน้ม ที่จะยอมเเพ้เราบ้างไหม ถ้าไม่ เค้ารักคุณไม่มากพอครับ

14รักใครก็ตาม อย่ ายอมเค้าทุกอย่ างจนเสี ยค่า เสี ยศักดิ์ศ รี เเละเสี ยความเป็นตัวเองไป

15ถ้าสับสนระหว่างการกระทำกับคำพูดคำพูดดิบดี เเต่การ ก ระ ทำเเย่ บรรลั ย จงเชื่อการกระทำของเค้าเสมอครับ

16การกระทำที่ดีเเค่ไหน ก็ไม่มีวันเปลี่ยนใ จใครได้ไม่มีรางวัลตอบเเทนความดี

ไม่มีรางวัลตอบเเทนความซื่อสัตย์ มีเเต่บทลงโท ษที่สาสม สำหรับคนที่ยึดติด เเละไม่รักตัวเอง

17ไม่ว่าจะยุ่ งเเค่ไหน ทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าเค้ารักคุณคิดถึงคุณ เค้าจะหาเวลาให้คุณได้ “เพราะสิ่งไหนสำคัญ เราจะมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอ”

18จงเลือกคนที่ปฏิ เสธคนอื่นเพื่อคุณอย่ าเลือกคนที่ปฎิเส ธ คุณเพื่อคนอื่น ที่มๅh e a r t m a k e s