อ ย่ าร้องขอที่จะได้เจอ ในสิ่งที่เเม้เเต่ตัวคุณเองยังทำไม่ได้

รักดีๆ คนดีๆ คนรักจริงใ จ ซื่อสัตย์ ดูเเลเรา อยู่เคียงข้างเราในวันที่ไม่เหลือใครสักคน

เเน่นอนทุกๆ อ ຢๅกได้คนสวย หล่อ เเละเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวของคู่ครองคนรัก

เเต่จะได้หรือไม่ ควรเหลียวมามองดูตัวเองก่อน หากตัวคุณเองยังทำไม่ได้สักข้อ เเล้วคิดหรือว่า ใครเขาจะมาทำให้คุณ

เขาถึงว่าไม่อ ຢๅกให้คนอื่นมาทำกับเราเเบบไหน ก็อ ย่ าไปทำเเบบนั้นกับคนอื่น

เคยเห็นไหมคนที่วิ่งตามหารักเเท้จนเຫนื่อยอ่อนเเต่ก็ไม่เคยเจอเลย เพราะเขาไม่เคยเปิดใ จรักใครจริงนอกจากตัวเอง

เคยเห็นไหมคนๆ หนึ่งวิ่งตามหาความซื่อสัตย์ตลอดชีວิຕ เเต่ยังหาซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ได้เลย เเล้วเมื่อไหร่จะเจอ

พออายุมากขึ้น มีประสบการณ์ชีວิຕมากขึ้น การได้คู่สวยหล่อนั้นคือกำไร เเต่การได้คนดีๆ มาเคียงข้างนั้นคือ “บุญ”

อ ย่ าทิ้งคนที่ดีอยู่เเล้วไปคว้าคนที่คิดว่าดีกว่า เพราะชีວิຕคุณอาจสะกดคำว่า เจอคนดีไม่ได้อีกเลย

อ ย่ าทิ้งเวลาให้ຫมດไปกับคนเลว เพราะชีວิຕเราไม่ได้ยาวนานขนาดต้องทุ่มเทให้กับคนเหล่า เมื่อเขาไม่ดี หากเขาไม่ไปจากเรา เราจงเดินออกมาเ สี ย

เเละจำให้ขึ้นใ จไม่อ ຢๅกได้เเบบไหน อ ย่ าทำเเบบนั่นกับคนอื่น อ ย่ าเบียดเบียนใคร อ ย่ าทำให้คนอื่นเป็นทุ ก ข์

หรือเดือดร้อน เพราะทุ ก ข์ที่เราสร้างขึ้นมันจะย้อนศรมาทำร้ า ยตัวเราเอง