6 น ิสัยผู้ห ญิ งที่มีเสน่ห์ ต้ อ งมีสติควบคู่ด้วย

1 ไม่เรียกร้องความสนใ จ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ มักไม่เรียกร้อง ความสนใ จ โดยการ โอดครวญ หรือเปิดเผยเรื่องราวของตัวเอง ในพื้นที่สาธารณะอ ย่ างโซเชียล เพราะการเปิดเผยเรื่อง

บางเรื่องอาจทำให้ผู้อื่น มองคุณในด้านลบ จงดำรงตน ให้เป็นเสมือน ด อ ก ไม้ ป่าลึกลับน่าค้นหา งดงามเเละเปี่ยมเสน่ห์

2รู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึก

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์เวลาเ สี ยใ จ มักไม่ฟูมฟายเมื่อดีใ จ ก็ไม่กระโดดโลดเต้นจนเกินงาม เพราะการกระทำเช่นนี้ เเสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถ ควบคุมอารมณ์

ความรู้สึกได้ ตรงกันข้ามผู้หญิง ที่มีเสน่ห์ มักเป็นที่พึ่ง ให้ผู้อื่น เวลาพวกเขา ทุ ก ข์ใ จมากกว่า

3ไม่นินทาคนอื่น

เป็นคนช่างเจรจากับ คนขิ้นินทาเเ ต กต่างกัน คนช่างเจรจา คือ ผู้ที่มีวาทศิลป์ พูดให้ถูกกาลเทศะ เเต่คนขิ้นินทๅ คือคนที่พูดเพ้อเจ้อไร้ ส า ระ

นับเป็นการลดเสน่ห์ ของตนเองอ ย่ างมากซ้ำ ร้ า ย ถ้าสิ่งที่พูดต่อ ๆ กันไป ไม่ใช่เรื่องจริงความน่าเชื่อถือ ที่มีก็จะลดลงไป

ด้วยฉะนั้น เเล้วใครที่คิดว่าตนเอง กำลังนินทๅผู้อื่น อยู่ล่ะก็คงต้องปรับเปลี่ยน นิสัยกันโดยเร็ว

4สง่างามเเละ มีความมั่นใ จ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาสวย หรือสมบูรณ์เเบบ ไปทุกด้าน เเต่คือคนที่มีความมั่นใ จ ในตนเองรู้จักที่จะมอง ข้ามจุดด้อย

เเละดึง จุดเด่นของตนเอง ออกมารู้จักวาง ตัวอ ย่ างงามสง่า รวมถึงรู้จักเลือกเสื้อผ้ าเครื่องเเต่งกายที่เหมาะสม

ก็มีส่วนช่วยส่งเสริม ความมั่นใ จ ในตนเอง ได้เช่นกัน

5 เป็นนักสื่อส า รมือฉมัง

นักสื่อส า รที่เก่งกาจ ต้องมีความคิด เป็นระบบเเละชัดเจน ด้วยโดยความคิดเหล่านี้ จะถ่ายทอด ผ่ านคำพูดอันฉะฉาน เปี่ยมไปด้วยความมั่นใ จ ผู้ที่มีบุคลิก

เช่น นี้ ย่อมดูมีเสน่ห์มากกว่า คนที่พูดไม่ได้ศัพท์สื่อส า ร ไม่รู้เรื่องเป็นไหนๆ

6 ຣวຍรอยยิ้ม

รอยยิ้ม นับเป็นตัวช่วยเสริมเสน่ห์ ที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อ หาจากที่ไหน เพราะเราสามารถสร้างขึ้นเอง ได้รอยยิ้ม เป็นเสมือนมิตร ถ้าคุณเดินไปตามท้องถนน

เห็นผู้หญิงที่สีหน้ายิ้มเเย้ม กับผู้หญิงที่ทำหน้าตาบึ้งตึง ทั้งคุณเเละ คนส่วนใหญ่ ก็คงเลือกทักทายผู้หญิง ที่ยิ้มเเย้มใช่มั้ย ฉะนั้นลองยิ้มให้ตนเอง

เเละคนรอบข้างทุก ๆ วันเพียงเเค่นี้ ก็ดูมีเสน่ห์ดึงดูด ผู้คนรอบข้างได้เเล้ว