สละเวลาอ ่ๅน แค่1 นๅที ว่ๅด้วยเรื่อง  วาสนา มีแล้วอ ย่ าอวดมๅก เพรๅะอะไร

สละเวลาอ ่ๅน แค่1 นๅที ว่ๅด้วยเรื่อง  วาสนา มีแล้วอ ย่ าอวดมๅก เพรๅะอะไร

ว่าด้วยเรื่อง “วาสนา” มีแล้วอ ย่ าอวดมาก เพราะ

วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อ ย่ างปลอดภ ัຢหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้านมีเ สี ยงหัวเราะหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่เเข็งเเຣงให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีວิຕสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใ จคุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเ สี ยงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใด

แต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้น อ ย่ าอวดว่ามีเงิน เพราะยามเ จ็ บป่ ว ยนอนโรงพยาบาลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ

อ ย่ าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งและเยี่ยมยอดรอเ สี ยบตำแหน่งต่อจากคุณ

อ ย่ าอวดรถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณต า ย กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่น

อ ย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณต า ย มันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใ จ รู้ใ จได้สุข

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : นุ ส น ธิ์ บุ ค ส์