เป็นบางวันกับความอ ຢๅก ในวันที่ความเຫนื่อยล้าของคนเป็นแม่

วันบางวันกับความอ ຢๅก ที่มาพร้อมกับความเຫนื่อยล้า  แต่ แม่ก็ไม่ต้องการให้เป็นจริง

บางวัน แม่อ ຢๅกกรี้ดดังๆ บางวัน แม่อ ຢๅกตีลูกจริงๆ บางวัน แม่อ ຢๅกร้องไห้โฮ

บางวัน แม่อ ຢๅกหนีไปให้ไกล บางวัน แม่อ ຢๅกลาออกจากงานนี้

และมีเหมือนกัน ที่แม่คิดถึงชีວิຕแบบเดิมๆ  บางวัน แม่อ ຢๅกไปเที่ยวกับเพื่อน แบบไม่ต้องห่วงลูก

บางวัน แม่อ ຢๅกดูซีรีย์ยาวๆ แบบไม่ต้องคอยฟังเ สี ยงลูก บางวัน แม่อ ຢๅกใช้เงินสุดๆ แบบไม่ต้องคิดเผื่อลูก

วันบางวันกับความอ ຢๅก ที่เป็น “แค่ความอ ຢๅก” ฟังดูเหมือนแม่เຫนื่อยหน่ายกับลูก แต่จริงๆไม่ใช่

แม้แม่จะเຫนื่อยกับ “งานเลี้ยงลูก” แต่แม่ไม่เคยเຫนื่อยหน่ายตัวลูกเลย

จริงๆแล้ว  แม่ยังอ ຢๅกได้ยินเ สี ยงงอแงของลูก เพราะเ สี ยงนี้บอกแม่ว่า ลูกสุขสบายดี ไม่เ จ็ บป่ ว ย

แม่ยังอ ຢๅกเป็นห่วงลูก เวลาออกไปไหน เพราะแปลว่า แม่ยังมีความหมายกับลูกอยู่

แม่ยังอ ຢๅกประหยัด อดทนและเหน็ดเຫนื่อยเพื่อลูก มันสะท้อนว่า “แม่สามารถรักเ ด็ กคนหนึ่งได้มากกว่าชีວิຕตนเอง”

วันบางวันกับความอ ຢๅก ที่แวบขึ้นมาในความคิด ทำให้แม่รู้ตัวว่าถึงเวลาที่ต้องพักผ่อน และมีชีວิຕส่วนตัวบ้าง

อ ย่ ารู้สึกผิ ดถ้าจะมีเวลาส่วนตัว แม่ที่มีความสุข ถึงจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้ ไม่อ ຢๅกร ะ เ บิ ดใส่ลูก ต้องดูแลตนเองให้ดีพอ ที่มา หมอเสาวภา