ต้องขอบคุณชีວิຕที่ไม่ม ีคู่ เพราะทำให้รู้ว่ๅเรๅอยู่คนเด ียวได้

ต้องขอบคุณชีວิຕที่ไม่ม ีคู่ เพราะทำให้รู้ว่ๅเรๅอยู่คนเด ียวได้

หากว่าใครเขาจะมองว่าคุณไม่มีคู่ไม่มีคนรักอยู่เคียงข้าง ไม่มีลูกหลานคอยดูแล ก็ปล่อยเขาไป อย่ าไปสนใ จเขาเลยค่ะ อย า กให้คนไม่มีคู่ได้ลองอ ่ๅนเຫຕุ

ผลที่ตัวคุณเองควรที่จะภูมิใ จกับความโสด เพราะนั่นคือสิ่งที่มีความสุขและความໂชคดีสุดๆที่ได้อยู่ตัวคนเดียว

1 ตัวคุณเองไม่ต้องไปเ สี ยเวลาหรือเอาน้ำตาไปเ สี ยให้กับคนที่ไม่เห็นค่า การเป็นโสดไม่ได้หมายความว่าชีວิຕคุณจะไม่มีความสุข หากคุณมีคู่แล้วไม่มีความสุขก็เลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวซะดีกว่า

2 ตัวคุณเองรู้ได้ว่าการนอนหลับให้เพียงพอเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อการมีสุขภาพและความงามควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ใช่อดหลับอดนอนเพื่อคุยโทรศัพท์ เพื่อออกไปเที่ยวกับคนรักของคุณ

3 ตัวคุณเองสามารถเติมเต็มความสุขได้จากเงินออมได้อย่ างเต็มที่ ไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่าจะต้องแบ่งเงินไว้สำหรับแต่งงาน ไว้สำหรับเลี้ยงลูก

ไว้ไปสำหรับเที่ยวครอบครัว เมื่อคุณเป็นโสดคุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ใช้เงินของคนที่มีซื้อของที่อย า กได้ไปเที่ยวที่อย า กไป ไม่ต้องมานั่งนึกถึงในเรื่องเหล่านี้

4 คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ตารางชีວิຕตัวเองให้สอดคล้องกับใคร จะทำอะไรก็ทำจะไปไหนก็ไปคล่องตัวสุดๆ ไม่ต้องมานั่งรอเวลาวันหยุด ฉลองวันหยุดเทศกาล ไม่ต้องกังวลในเรื่องการแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวและคนรัก

5 คุณไม่จำเป็นแกล้งชื่นชอบในสิ่งที่คุณไม่ชอบ ไม่จำเป็นต้องไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อเอาใ จคนรักของคุณ คุณสามารถทำอะไรก็ได้เพื่อตนเอง และสิ่งที่คุณชอบจริงๆ

6 ตัวคุณเองสามารถหันหน้าเข้าหาทางธรรมได้อย่ างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีห่วงใดๆ จะถือศีลปฏิบัติธรรม สามารถทำได้อย่ างเต็มที่ และจงขอบคุณชีວิຕที่ไร้คู่ที่ทำให้รู้ว่าตัวเราเองก็สามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีคนรักเคียงข้าง

จงอย่ าเ สี ยใ จที่ไม่มีคู่ เพราะคนมีคู่บางคนนั้นอาจมีความทุ ก ข์มากกว่าคนโสด ให้หามุมมองที่ดีๆ แม้ว่าในบางเรื่องจะมีเรื่องราวที่เเย่ๆปะปนอยู่

แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่รอบๆตัวของเรา ถ้ามีครอบครัวที่ดี มีเพื่อนที่ดี ก็ถือได้ว่าเป็นความໂชคดีอย่ างหนึ่ งที่คุณไม่จำเป็นต้องมีคนรัก

เพราะคนรักไม่ได้ดีเสมอไป อย่ างที่เคยได้ยินว่าไม่มีใครรักเราจริงมากไปกว่าตัวเราเองและครอบครัว หลายคนมองว่าความรักเป็นทุกอย่ างของชีວิຕ คน

รักเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีแต่หลายๆคนก็ลืมคิดไปว่าแท้จริงแล้วตัวเราเองนั่นแหละเป็นกำลังใ จที่ดีที่สุดในการใช้ชีວิຕ ที่จะสามารถก้าวผ่ านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้

ที่มา : p o s t s a r a