คู่แท้ดูยังไงดี ถ้าอ ຢๅกรู้ว่าอะไรเป็นของๆเรา

คู่แท้ดูยังไงดี ถ้าอ ຢๅกรู้ว่าอะไรเป็นของๆเรา

มีคนถามเข้ามาคู่แท้ดูยังไงดี คำตอบคือ ไม่มีคำตอบที่ต า ยตัวสำหรับคำถามนี้ แต่หากอ ຢๅกรู้จริงๆ ว่าคนนี้ใช่หรือเปล่า

“เวลา” อาจคือตัวกระตุ้นให้เราเห็นคนๆ หนึ่งชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ “ใ จเรา” คือผู้จะต ัดสินว่า ใครใช่ ใครไม่ใช่!

“สติ” เราจะบอกเองว่าจะอยู่ต่อหรือจะไป เวลา จังหวะ โอกาสที่เหมาะสม หาก 3 สิ่งนี้เวียนมาบรรจบกัน เราจะเจอคนที่ “ใช่” นำไปสู่การคบหาดูใ จกัน

ช่วงเวลานี้แหละคือการพิสูจน์เนื้อแท้ สันดาน ตัวตนของแต่ละฝ่ายให้อีกฝ่ายได้รู้ ได้เห็น ยอมรับได้ก็อยู่ต่อ รับไม่ได้ เมื่อมีโอกาสใหม่ๆ ก็จากไป มันเป็นสัจธรรม ระหว่างคบหาดูใ จกัน

แต่หากรักใดที่เก ิດขึ้น ไม่ได้อยู่ใน 3 ข้อนี้ ความผิ ดเก ิດขึ้นแล้ว คบให้ต า ยรักกันจนป่านจะดมฝ่าเท้าสุดท้ายก็ต้องเลิก เพราะเริ่มต้นผิ ด

หากต้องทะเลาะ ผิ ดใ จกัน ไม่เข้าใ จกัน ลองนิ่งเงียบ ทบทวนตน หากใช่คู่เรา รักเราจริง เขาจะไม่จากไปไหน

ยิ่งเราปล่อยวางได้มากเท่าไหร่ คนที่เขาเป็นคู่เราจริงๆ เขาจะกลับมาเอง ไม่ต้องวิ่งตาม เดี๋ยวมาเอง

หากยอมนิ่งเงียบเพราะเຫนื่อยในการวิ่งตาม เຫนื่อยทะเลาะ ลองหยุดอ ย่ าใช้ใ จดูแต่ให้ใช้ตากับสมองเพ่งดู

หากเขาใช่คู่เราจริงเลิกลาไปหลายเดือน หลายปีเดี๋ยวเขาจะกลับมาเอง ไม่ต้องตามให้เຫนื่อย หากเขาไม่ใช่ เ ว รก ร ร มจะพลักเขาออกจากชีວิຕเราเอง

ยื้อให้ต า ยก็ไป ต า ยลงตรงหน้าเขาก็ไปใ จคนยากแท้หยั่งถึง ยามนี้รักก็จงรักให้สุด เลิกรักไม่ได้ ก็ให้รู้ว่ารักเป็นอ ย่ างนี้ เ จ็ บอ ย่ างนี้

หากวันหนึ่งที่ความเคยชิน ความรักตัวเองกลับมา อาจไม่เหลือที่ว่างให้คิดอ ຢๅกกลับไปอีกแล้วก็ได้ แม้อีกฝ่ายจะมานอนต า ยตรงหน้า อ้อนวอนให้กลับมา

เราอาจมองมันเป็นเรื่องเก ิດขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป