ไม่โ ก ร ธ ไม่เ ก ลี ย ด แต่ไม่เคยลืม

ไม่โ ก ร ธ ไม่เ ก ลี ย ด แต่ไม่เคยลืม

เป็นคนง่ายเพราะใครทำอะไรให้ ไม่โ ก ร ธ ไม่เ ก ลี ย ด แต่ไม่เคยลืม สิ่งที่ผ่านมา และจำไว้ว่าคนนั้น เป็นแบบไหน

ทุกคนต่างก็มีอดีตด้วยกันทั้งนั้น แต่อดีตที่ผ่านมา ฉันถือว่าเป็นบทเรียน ที่สอนใ จ ให้ฉันเ ข้ ม เเ ข็ ง และเข้าใ จชีວิຕมากขึ้น

สำหรับคนที่เคยทำให้ฉันเ สี ยใ จ ร้องไห้ อยู่บ่อยๆ หรือคนที่ดูถูก คนที่ท ำ ล า ยความรู้สึกดีๆ ของฉันไป

ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้น ความรู้สึก มันเเย่มากๆ ทั้งโ ก ร ธ ทั้งเ ก ลี ย ด และไม่อกเจอะเจอกัน อีกเลย

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ฉันอดที่จะนึกขอบคุณ คนเหล่านั้นไม่ได้ และฉันก็ไม่เคยเ สี ยดาย เ ว ล า ที่ผ่านไปเลย

เวลาที่ຫมດไปกับการร้องไห้ เวลาที่ຫมດไปกับความทุ ก ข์ เพราะถ้าฉันไม่ เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มา

ฉันคงไม่เ ข้ ม เเ ข็ ง และเข้าใ จอะไรๆ ได้ง่ายเหมือนตอนนี้ เหมือนกับการที่ได้ผ่านบททดสอบ

ที่กที่สุดในชีວิຕตอนหนึ่งมาได้ กับทุกสิ่งทุกอ ย่ างที่ผ่านมา ไม่โ ก ร ธ ไม่เ ก ลี ย ด แต่ไม่เคยลืม เพราะเป็นสิ่งที่จะคอยเตือนให้

ไม่เลือก คบคนผิ ด ทำผิ ด ต ัดสินใ จผิ ด เหมือนอดีตที่ผ่านมา ขอบคุณบทความดีๆจาก : t h a t l i f e s