จงจำไว้ ใ จต้องนิ่ง เมื่อมีคนทำให้ไม่พอใ จ

เมื่อมีคนทำให้ไม่พอใ จ จงจำไว้ ใ จต้องนิ่ง

เราจะอดทนกับทุกเเຣงกดดันในชีວิຕไม่ได้เสมอไปหรอกเราต้องตอบโต้กลับบ้างแสดงออกมาบ้าง

เพื่อที่เราจะได้มีจุดยืนในที่ที่เป็นของเราแม้จะมีใครหน้าไหนมาทำให้โ ก ร ธหรือໂมໂຫ

ใ จเราต้องนิ่งเข้าไว้ มีสติเพื่อที่จะหาทางออกว่าเราจะตอบโต้บุคคลเหล่านั้นอย่ างไร

การไม่ตอบโต้ทันทีเวลาโดนเขายั่วໂมໂຫเป็นคนที่ฉลาดในการตอบโต้

เรียกว่ามีกลยุทธ์ทางความคิดซึ่งมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะเวลาคนที่พย าย ามทำให้เราไม่พอใ จ

แล้วกลับกลายเป็นว่าเราเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเขาจะเป็นฝ่ายวุ่นวายใ จและกระวนกระวายเอง

หากเราเดินตามเกมของเขาเมื่อถูกทำให้ไม่พอใ จ แล้วเราแสดงความโ ก ร ธ ความไม่พอใ จออกมา

เราจะกลายเป็นคนที่มี่ความอดทน และขี้โวยวายไปทันทีจำไว้ ใ จต้องนิ่ง แม้สถานการณ์มันจะเเย่มากแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้

ที่มา : bohatto