หากอ ่ๅนใ จของเราออก คุณหลายคนจะต้องร ้องไห ้

หากอ ่ๅนใ จของเราออก คุณหลายคนจะต้องร ้องไห ้

มีคำกล่าวว่า”หากอ ่ๅนใ จของเราออก คุณหลายคนจะต้องร ้องไห ้”บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนตรงหน้าเรา กว่าเขาจะมีวันนี้ต้องผ่านเรื่องบอบซ้ำ บ า ดเ จ็ บกับชีວิຕมามากเพียงใด

คนเราพอสุขเดี๋ยวมันก็ทุ ก ข์ ตอนสุขเราไม่ค่อยเตรียมกายใจ แต่เวลาทุ ก ข์เราทุกคนมักไม่ตั้งรับ

“จ ิຕใ จ” จึงบ า ดเ จ็ บ บอบซ้ำง่าย บางคนรู้วิธีเอาชนะก็รอด บางคนอ่อนแอก็แพ้ ‘ใ จ’ ตน

บางเวลาเຫนื่อยมาก หันหาใครไม่มีสักคน จงอ ย่ าลืมว่า เรายังมีเรา ยังมีทุ ก ข์-สุขเป็นเพื่อนร่วมทาง ยังมีคนที่เรารักและเขารักเขาเสมอ

ใครที่จากไปแล้วก็ต ัดใ จเ สี ย คนที่จากไป อาจคือคนๆ เดียวกับคนที่ ‘เขาไม่รักเรา’ เขาจึงไป

ชีວิຕมันก็เท่านี้เองแหละ เຫนื่อยก็พักพรุ่งนี้มีเเຣงค่อยสู้ต่อ