นะ โม พุท ธๅ ยะ เพรๅะเຫຕุใดจึงควรสวดทุกวัน พร้อมบอกความหมาย

นะ โม พุท ธๅ ยะ เพรๅะเຫຕุใดจึงควรสวดทุกวัน พร้อมบอกความหมาย

เรียกได้ว่าเป็นบทสวดคาถายอดครอบจักรวาล ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นที่สุดแห่งความขลังมากไปด้วยพุทธคุณหลากหลายประการ นั่นก็คือ 5อักขระ “นะ โม พุท ธา ยะ” หรือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ โบราณว่า

แคล้วคลาดรอดปลอดภ ัຢ คงกระพัน เมตตา มหาเสน่ห์ ความนิยมชมชอบ และอื่นๆอีกมากมายซึ่งความหมายของแต่ละอักขระมีดังนี้ นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ

หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการปลุกเสกให้เก ิດพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการ

ปลุกเสกให้เก ิດพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล

หรือสะเดาะเ ค ร า ะห์ ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

ดังนั้นเมื่อใครที่สวด “นะโมพุทธายะ” ทุกๆวันจะเก ิດผลดีในทุกๆด้าน ทั้งแคล้วคลาด ปลอดภ ัຢ มีเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ซึ่งคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นั้น ได้มีการใช้อยู่อย่ างหลากหลาย เช่น คาถาບูชๅหลวงพ่อโสธรอันศักดิ์สิทธิ์

นอกจากนี้การสวดคาถาบทนี้ทุกๆวันจะช่วยป้องกันในสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น คุณไสยมนต์ดำต่างๆอีกด้วย