6 สิ่ง ที่จะได ้เรียนรู้ เมื่อคุณไม่ยุ ่งเรื่องของคนอื่น

6 สิ่ง ที่จะได้เรียนรู้ เมื่อคุณไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น

ตัวทำตัวเองให้เหมือนอากาศ คนอื่นอาจไม่พูดถึงแต่ทุกคนก็ใช้ห า ยใ จ อย่ าทำตัวให้เหมือนพายุ ที่ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอ ย า กเจอยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่า อยู่

เงียบๆ จะดีกว่า พูดไปก็ไม่มีอะไรดีเลย จะแ ย่ ลงกว่าเดิม ในบางเรื่องให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ บ้าง อ ย่ าแสดงความรู้สึก อะไรออกไปมาก โ ม โ หให้น้อย มีความ

สุขให้มาก การแสดงออกเวลารู้สึกไม่พอใ จ ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปอย่ าได้เอาความ โ ก ร ธ ตอนนั้น ไปแลกกับความรู้สึกดีๆ ที่เขามีให้ ยิ่งโຕก็ยิ่งต้อง

ใช้สติมากขึ้น พิจารณาทุกเรื่องให้ดี ก่อนพูด ก่อนคิด ก่อนทำสิ่งใดใช่ทุกคนรักหรือชื่นชมในตัวเรา ถ้าเราเผลอทำตัว ไม่ควรไป คนรอเหยี ยบก็อาจจะเยอะ

กว่าที่คิดไว้ โลกไม่ได้ เ ล ว ร้ า ยเลย แต่ก็ไม่สวยงามมากขนาดนั้นหรอกนะ

6 ข้อดีของการเป็นคนใ จนิ่ง ไม่ยุ่งกับใคร

1. ชีວิຕไม่ต้องเสี่ ยงกับดร าม่า การเป็นคนที่พูดเยอะ พูดความในใ จเยอะ คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาเยอะเช่นกัน มีอะไรก็ระบ า ย ออกมา โดยเฉพาะด้านลบ เหมือนเป็นการระบ ายอารมณ์ได้ดีก็ใช่

แต่ มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีมาเช่นกันเมื่อคนอื่นได้รับรู้ แล้วยังเสี่ ยงต่อการที่จะมีเรื่องราว ที่อาจจะก่อให้เก ิດข้อพิพาท การที่เราเป็นคนเรียบๆ ไม่แสดงออกเยอะ ก็จะเลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆ ได้ เป็นข้อดีที่สำคัญมากเลยทีเดียว

2. ไม่ต้องวุ่นวายกับใครให้เຫนื่อยเลย คนอื่นมอง ก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ ไม่น่าสนใ จอะไร จึงไม่ค่อยຕกเป็นเป้าสำหรับการ นิ น ท า เพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเกรงขาม แล้วคุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครให้เຫนื่อยเลยล่ะ

3. คนอื่นคาดเดาได้ ย า ก จะทำให้คนมองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาจะทำอะไรก็จะคิดเยอะและก็จะเกรงใ จเรานัยๆ นิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้รักษาระยะห่างแก่กันไว้

4. ใครๆ ก็เกรงใ จ ไม่กล้ายุ่งด้วย นั่นเพราะเป็นคนนิ่งๆ จึง ย า กจะคาดเดา คนอื่นมองดูเป็นคนที่สุขุม เยือกเย็น เป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่น เลยมีแต่คนเกรงใ จ

5. ครองสติได้ดี เขาจะหยุดคิดอย่ างรอบคอบในทุกสิ่ง ก่อนที่จะทำอะไรเสมอ การควบคุมตัวเองได้ ใน ย า มโก ร ธถือว่าเป็นข้อดีมาก ถ้าใ จร้อนข าดสติอาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร กลายเป็นการเข้าใ จผิ ดกัน ทำให้สร้างศั ต รู โดยไม่จำเป็น และโดยที่ไม่รู้ตัว

6. เก็บความรู้สึกเก่ง คนนิ่งๆ มักจัดการอารมณ์ของตนเองได้ดี เขาจะมีหนทางที่ดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการ ด่ า หรือ การใช้ความรุ น แ ร ง นั่นเอง

ใครเป็นศั ต รู ก็รับมือได้ด้วยลำบๅ กแน่นอน เพราะคนนิ่งๆ นี่เดาทางไม่ถูก มองไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่ น่ากลั วกว่าคนที่ชอบวีนเยอะ

ประโยชน์ของการเป็นคนนิ่งๆ มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ตึ งเครี ยด การนิ่งไว้ก่อนไม่ชิงโวยวาย เรียกว่า นิ่งสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวก็ว่าได้

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h