คุ ณลุงน้ำมันหมดระหว่างทาง ตำรวจใ จดีช่วยซื้อน้ำมันมาเติมให้ น่ารักมาก

คุ ณลุงน้ำมันหมดระหว่างทาง ตำรวจหางดงใ จดีช่วยซื้อน้ำมันมาเติมให้ น่ารักมาก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่น่าประทับใ จ เชียงใหม่นิวส์ได้รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร หางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการอำนวยการของ พันตำรวจเอก พงศธร เตมีศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหางดง,

พันตำรวจโท ชาญยุทธ ไชยมะโน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหางดง, พันตำรวจโท กำจร ใ จจันทร์ ส า รวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหางดง

เเละร้อยตำรวจเอก ฐณธรณ์ ตาจุมปา รองส า รวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหางดง (ร้อยเ ว ร 20) มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโท ศุภกร โฆษิตเลิศวัฒนา

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนเเละมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรหางดง สายตรวจบ้านปง ออกตรวจทั่วไปในเขตรับผิ ดชอบ บนถนนสายหางดง – สะเมิง

ขณะร้อยตำรวจโท ศุภกร โฆษิตเลิศวัฒนา กำลังปฏิบัติหน้าที่ ได้ประสบเหตุชายสูงวัยคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เเล้วน้ำมันหมดใกล้บริเวณเลยกฤษดาดอย

จึงได้เข้าช่วยเหลือคุ ณลุงท่านนี้โดยไปซื้อน้ำมันมาเติมให้ จนคุ ณลุงสามารถขับจักรยานยนต์ไปถึงจุดหมายคือบ้านน้ำซุ้มได้สำเร็จ

ชายสูงอายุได้ขอบคุ ณร้อยตำรวจโท ศุภกร โฆษิตเลิศวัฒนาที่มีน้ำใ จดีช่วยเหลือประชาชนอ ย่ างเขา ที่ มๅ เชียงใหม่นิวส์