เเม่สอด ขุดพบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาว อายุ 360 ปี ยุคสมัยรัตนปุระอังวะ

เเม่สอด ขุดพบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาว อายุ 360 ปี ยุคสมัยรัตนปุระอังวะ

ที่ชายเเดนไทย-เมียนมา อ.เเม่สอด จ.ตาก ได้รับเเจ้งจากพระอาซิน กาวี นันดา (Ashin Kavi Nanda) เลขานุการโบราณสถานวัดโอเนปิน Omnal Pin Village

ในเขตรัฐสกาย ภาคเหนือตอนล่างของสหภาพเมียนมา ขุดพบพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาวอายุ 360 ปี ยุคสมัยรัตนปุระอังวะ

โดยพระอาซิน บอกว่าหลังจากที่มีการบูรณะสถุปเจดีย์ใหม่ของวัดดังกล่าว ได้มีการขุดเพื่อจะทำฐานเสาของเจดีย์ระหว่างที่คนงานขุดไปนั้น

พบว่ามีเศียรพระโผล่ขึ้นมาทำให้เเรงงานที่กำลังขุดต่างต กใ จ เเล้วรีบไปเเจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบจนทางคณะของทางวัด ต้องส่งเเรงงานมาช่วยกันขุดขึ้นมา

ซึ่งก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาว ซึ่งเป็นองค์สำคัญยุคสมัยรัตนปุระอังวะ กรุงอังวะที่ยังคงสมบูรณ์อันเนื่องมาจาก สภาพดินได้รักษาพระไว้

พระอาซินกาวี บอกอีกว่า พระพุทธรูปหินอ่อนองค์ขาว องค์สำคัญในยุคสมัยรัตนปุระอังวะ กรุงอังวะ ที่ขุดเจอมีอายุราว 360 ปี หรือมากกว่านี้ สร้างในสมัยราชวงษ์อังวะ

ที่ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ สหภาพเมียนมา

โดยในยุคโบราณกาลนั้นกรุงอังวะ เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศ พม่ามาถึง 5 ครั้ง ในช่วง 360 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1365-1842 ทั้งในสมัยราชวงศ์อังวะ ราชวงศ์ตองอู

เเละราชวงศ์โก้นบอง ในประวัติศาสตร์เมียนมา ระบุไว้เช่นนั้นขอบคุ ณที่มา เเม่สอด มีเดีย