พ่อเฒ่าวัยชรา มอบเงินเเสนให้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือเเพทย์ หวังต่อบุญรักษาคนเ จ็ บ

พ่อเฒ่าวัยชรา มอบเงินเเสนให้โรงพยาบาลซื้อเครื่องมือเเพทย์ หวังต่อบุญรักษาคนเ จ็ บ

จ.นครปฐม ขออนุโมทนาบุญ กับ คุ ณพ่อประเสริฐ ที่ได้บริจาคให้โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเเพทย์หวังต่อบุญรักษาคนเ จ็ บ

เมื่อไม่นานนี้เพจ รพ.หลวงพ่อเปิ่น นครปฐม ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดีๆที่เ กิ ดขึ้นในสังคมหลังมีชายชราใ จบุญนำเงินมาบริจาคให้ทางโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

เพื่อซื้อเครื่องมือการเเพทย์ ใช้ในการรักษาคนไข้

โดยทางโรงพยาบาลได้โพสต์ภาพพร้อมขอบคุ ณ คุ ณพ่อประเสริฐ ว่า รพ.หลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้โฟสต์ผ่านเพจของโรงพยาบาลว่า

ขออนุโมทนาบุญกับ คุ ณพ่อประเสริฐ กุศลรอด พร้อมครอบครัว ที่ได้บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือเเพทย์ให้กับ รพ.หลวงพ่อเปิ่น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 116,280 บาท

ขอบารมีหลวงพ่อเปิ่นโปรดจงดลบันดาลให้ท่านเเละครอบครัวจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนส า รสมบัติ สุขภาพเเข็งเเรงปราศจากโ ร คภัยทั้งปวง