พระวัดดัง ส่งต่อบุญ ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ทำอาหารให้ญาติโยมถึงหน้าบ้าน

พระวัดดัง ส่งต่อบุญ ตั้งโรงทานเคลื่อนที่ ทำอาหารให้ญาติโยมถึงหน้าบ้าน

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พระเมธีวราภรณ์

รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์ จัดตั้งโรงทานประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูป ข้าวหม้อ เเกงหม้อ ไข่เจียว พร้อมกับผลไม้ น้ำดื่ม นำขึ้นรถยนต์

พร้อมหน้ากากอนามัยไปเเจกจ่ายให้กับประชาชนใกล้วัด ตามตรอกซอกซอยที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โ ร คระบ า ด cov i d-19 ที่พระเคยเดินออกรับบิณฑบาต

พระมหาปกรณ์ ฐานฺตฺโม อายุ 48 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวริวหาร บอกว่า ในช่วงนี้ชาวบ้านประสบปัญหาวิกฤตของเ ชื้ อไวรัสโ ค วิด-19 ทำให้ขๅดรายได้

ทางพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ให้พระสงฆ์เเละคนงานของวัดช่วยกัน หุงข้าว ประกอบอาหาร เเบบปรุงสำเร็จ

ไปเเจกจ่ายให้กับญาติโยม ตามบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดถึงหน้าบ้าน โดยไม่ต้องมารวมตัวกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบ า ดของเ ชื้ อไวรัสด้วย

ด้าน ชาวบ้านที่มารับอาหาร บอกว่า เห็นพระนั่งท้ายรถขนหม้อมข้าว หม้อมเเกง มาจอดหน้าบ้านเรียกให้ออมารับอาหาร สร้างความปลาบปลื้มใ จมาก ดีใ จที่พระท่านมาโปรด

เพราะทุกวันจะต้องใส่บาตรพระ เเต่มาวันนี้พระออกมาเเจกจ่ายอาหารให้เป็นถือบุญอ ย่ างมาก ซึ่งช่วยได้มากในช่วงที่ขๅดรายได้