มีทั้ง 3 อ ย่ างนี้ คุ ณคือคนมีวาสนา

มีทั้ง 3 อ ย่ างนี้ คุ ณคือคนมีวาสนา

มีข้าวให้กิน เเละกินข้าวได้ คือวาสนาอ ย่ างที่หนึ่ง

มีเตียงให้นอน เเละนอนหลับได้ คือวาสนาอ ย่ างที่สอง

มีเรื่องให้หัวเราะ เเละหัวเราะได้ คือวาสนาอ ย่ างที่สาม

หากเธอมีทั้งสามอ ย่ างนี้ เธอคือคนมีวาสนา!

เพราะบางคนมีข้าวปลาอาหารอยู่เต็มโต๊ะ เขากลับกินไม่ได้!

เพราะบางคนมีเตียงสวยหรูอยู่ในบ้าน เขากลับไม่ได้นอน!

เพราะบางคนเเม้จะอยู่ท่ามกลางเรื่องหัวเราะ เขาก็อ ยๅกหัวเราะ เเต่มันหัวเราะไม่ออก

ความสุขไม่ใช่เรื่องยาก เพราะหากมันยาก ไฉนจึงเรียกว่าสุข?